Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

20 januari 2021

Ny forskarskola ska ge fler disputerade tandhygienister

Med en ny forskarskola i oral hälsa vill Malmö universitet bygga upp en forskningsmiljö inom fältet och hjälpa till att trygga kompetensförsörjningen bland tandhygienister.

Med en ny forskarskola i oral hälsa vill Malmö universitet bygga upp en forskningsmiljö inom fältet och hjälpa till att trygga kompetensförsörjningen bland tandhygienister. 

– Det finns för få disputerade tandhygienister i landet och för få som är forskningsaktiva, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten.

Såväl fakulteten som rektor har avsatt medel till forskarskolan som startade i höstas och är en del av ett samarbete med Högskolan i Kristianstad. Fem doktorander, alla utbildade tandhygienister, går nu utbildningen. Odontologiska fakulteten har inrättat doktorandtjänster för tre av dessa.

Behovet av ökad kunskap är stort
Forskarskolans övergripande mål är att stärka kunskap inom området oral hälsa på forskarnivå och syftar till att stimulera forskning av hög kvalitet för tandhygienistprofessionen.
Forskningsområdet oral hälsa inriktas på prevention och orsakbehandling av några av världens vanligaste sjukdomar, karies och parodontit. Forskningsområdet är av stor betydelse för oral hälsa och livskvalitet men eftersatt globalt. Behovet av ökad kunskap är stort.

Gunilla Klingberg framhåller vikten av att ämnet oral hälsa kan utvecklas självständigt.
– Vi ser forskarskolan som en viktig rekryteringsbas av framtida lärare och som ett led i att kunna starta tandhygienistutbildning på nytt med stärkt kompetens, säger Gunilla Klingberg.

Har ”väntat på den här utbildningen”
En av doktoranderna är tandhygienisten Amela Fisic som ”väntat på den här utbildningen”. Hennes forskning handlar om personer som lider av muntorrhet.
– Den gruppen kan uppleva att de blir negligerade av tandvården och av sjukvården. Jag ska undersöka vilket omhändertagande de får av tandvården och vilka kunskaper det finns om saliv, säger Amela Fisic.

Ibland kan tandvården inte dokumentera någon avvikelse i salivmängden hos dem som upplever muntorrhet. Upplevelsen stämmer inte överens med resultatet av salivmätningen. Amela Fisic ska också göra en klinisk studie där hon jämför personer med muntorrhet med dem som inte har det.

– Ändå behöver de gå upp och dricka på natten och har andra besvär. Vad är det som gör att de känner sig torra i munnen? Jag ska undersöka om det finns någon skillnad i sammansättningen av proteiner i saliven men också hur elastisk och trögflytande den är i olika sammanhang, säger Amela Fisic.

Källa: Malmö Universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev