Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

24 oktober 2013

Ny handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin

Den 21 oktober antogs en ny handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin för 2014.

Högnivågruppen tog även beslut om att tillföra fyra nya prioriterade aktiviteter i handlingsplanen för 2014. Dessa är att fortsatt prioritera ordnat införande och uppföljning av nya läkemedel ur ett innovations- och jämlikhetsperspektiv, att genomföra förstudie för att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla ett nationellt ordinationsstöd för läkemedelsbehandling till barn, att minska utrymmet för oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept samt ett ökat fokus på antibiotikaresistensen.

 

-Arbetet för att nå strategins vision; rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle kommer ytterligare att intensifieras under året, inte minst genom ett ökat patientperspektiv och växande samverkan mellan berörda aktörer inom läkemedelsområdet, säger Lena Furmark, statssekreterare på Socialdepartementet och ordförande för högnivågruppen.

 

Högnivågruppen består av deltagare från Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Smittskyddsinstitutet, Inspektionen för vård och omsorg, Apotekens Service AB, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges Apoteksförening, Västra Götalandsregionen, Region Skåne samt Landstinget Västmanland.

 

-För att ge en så god och modern vård som möjligt bör vi sträva efter att nya effektiva behandlingar kan ges till patienter så tidigt som möjligt. En sammanhållen nationell introduktionsprocess för nya innovativa läkemedel är ett viktigt steg för att optimera tidig användning av nya läkemedel. Det ska inte spela någon roll om du bor i norr eller i söder, i ett stort eller i ett litet landsting. Tillgången till läkemedel ska vara jämlik, avslutar Lena Furmark.

Källa: Pressmeddelande Socialdepartementet

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev