Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

12 september 2011

Ny patientguide: ”Min guide till säker vård”

Min guide till säker vård är ett material riktat till patienter framtaget av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag. Guiden vänder sig till den som har eller kan få upprepade kontakter med vården och syftet är att den ska kunna bidra till att öka patientens delaktighet i den egna vården och därmed göra vården säkrare.

Guiden innehåller förslag på frågor man kan ställa och fakta och råd om hur man kan bli mer delaktig i den egna vården. Informerade patienter som har kunskap om sin egen vård och behandling och ställer frågor till vårdpersonalen kan bidra till att göra vården säkrare.

Guiden är en bok i A5-format med spiralbunden rygg. Den är uppdelad i sex kapitel med rubrikerna:

  • Samtal
  • Undersökning
  • Behandling
  • Uppföljning
  • Lagar och regler
  • Mer information

Till varje kapitel finns anteckningssidor där man som patient kan skriva upp frågor man vill ställa eller information man vill komma ihåg. I slutet finns också en plastficka för lösa blad.

Guide_saker_vard

SocialstyreIsen har tagit fram ”Min guide till säker vård” på regeringens uppdrag. Arbetet har skett i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, 1177.se, patientnämnder och patientorganisationer samt en bred referensgrupp med representanter från patient- och personalorganisationer och andra berörda organisationer. En pilotversion av guiden har under våren 2011 delats ut till patienter på elva olika enheter inom vården. Deras svar på en skriftlig enkät tyder på att innehållet upplevs som angeläget, användbart och lätt att förstå.

Under hösten 2011 sprids ”Min guide till säker vård” till vårdgivare inom hälso- och sjukvård och specialiserad tandvård. Tanken är att vårdpersonalen ska överlämna den till patienter som har eller kan få upprepade kontakter med vården.

Läs mer, ladda ner och beställ ”Min guide till säker vård”

Kommentar: Denna broschyr bör förmodligen finnas tillgänglig i alla mottagningar/Dental24.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev