Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Rapport

21 februari 2020

Ny rapport: Stora brister i Folktandvårdens transparensredovisning

Privattandläkarna har låtit revisionsbyrån Grant Thornton granska hur väl regionerna följer den modell för transparensredovisning inom tandvården, som de själva varit med om att ta fram. Rapporten visar att det fortfarande finns stora brister och att lagstiftning därför behövs.

’- Det har förflutit mer än tio år sedan Statskontoret, på uppdrag av regeringen, granskade transparensen för första gången. Det är mycket anmärkningsvärt att man inte kommit längre. Det är hög tid för lagstiftning nu, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Transparensredovisningen är ett led i att stärka konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata aktörer. Grant Thorntons granskning visar att det fortfarande finns stora brister i regionernas redovisning. Brister som gör att det inte går att se om det förekommer otillbörliga subventioner från regionerna till Folktandvården.

Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna

Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna

Privattandläkarna menar att:

  • Det snarast behövs en lagstiftning som innebär att samtliga delar av särredovisningen är obligatoriska för Folktandvården.
  • Särredovisningen ska tydliggöra resultatfördelning mellan konkurrensskyddad och konkurrensutsatt verksamhet.
  • Folktandvårdens uppdrag och ersättningar för dessa ska tydligt framgå av redovisningen.
  • Särredovisningen ska klargöra hur Folktandvården hanterar så kallade overheadkostnader och moms.

Källa: Privattandläkarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev