Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ny rapport – utökat högkostnadsskydd i tandvården ökar de offentliga utgifterna för tandvård med 7,3 miljarder kronor

Ett utökat högkostnadsskydd i tandvården ökar de offentliga utgifterna för tandvård med 115 procent, motsvarande 7,3 miljarder kronor per år. Samtidigt skulle efterfrågan på tandvård öka med 5,5 procent. Det visar rapporten ”Policy för hållbar tandvård” som tagits fram på uppdrag av Praktikertjänst. Därmed förvärras en redan ansträngd arbetssituation i tandvården ytterligare.

Patienterna i den svenska tandvården är överlag nöjda med sin vårdgivare och tandhälsan är god. Samtidigt finns tydliga geografiska skillnader i munhälsa över landet och 17 av 21 regioner uppger att de har brist på tandläkare.

– Trots personalbrist och brist på jämlik tillgång på tandvård över hela landet tenderar det politiska intresset för tandvården att huvudsakligen fokusera på en sak – att införa ett högkostnadsskydd likt det som idag finns i hälso- och sjukvården, säger Praktikertjänsts chefstandläkare Anders Jonsson, och fortsätter:

– Ett utökat högkostnadsskydd kan på pappret låta aptitligt eftersom det gör tandvården mer tillgänglig utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Men med ett högkostnadsskydd börjar man i fel ände. Redan idag saknas den produktionskapacitet som krävs för att leva upp till den ökade efterfrågan som ett utökat högkostnadsskydd kommer att leda till.

Med hjälp av konsultföretaget Ramboll har Praktikertjänst tagit fram rapporten ”Policy för hållbar tandvård” som tydligt visar dels de statsfinansiella effekterna av ett utökat högkostnadsskydd i tandvården, dels den ökade efterfrågan. Rapporten konstaterar bland annat:

  • Ett utökat högkostnadsskydd, likt det som idag finns i hälso- och sjukvården, ökar de statliga utgifterna för tandvård med 7,3 miljarder kronor motsvarande 115 procent. Det motsvarar utbildning av 4 400 tandläkare eller lönekostnaden för 10 000 tandläkare under ett år.
  • Ett utökat högkostnadsskydd ökar samtidigt efterfrågan på tandvård med 5,5 procent motsvarande 200 000 patienter per år.
  • Samtidigt saknas personal i tandvården och den ökade efterfrågan kommer att pressa tandvårdspersonalen ytterligare och leda till ännu längre köer, framför allt på landsbygden.

– Ett utökat högkostnadsskydd i tandvården skulle naturligtvis göra tandvården mer tillgänglig utifrån ett privatekonomiskt perspektiv, men löser inte tandvårdens verkliga problem som handlar om brist på medarbetare. En redan ojämn fördelning av tandpersonal över landet kommer att bli ännu mer ojämn, säger Anders Jonsson, och fortsätter:

– För att värna munhälsan och en mer jämlik tillgång på tandvård över hela landet föreslår vi istället en rad andra policyförslag, exempelvis fler utbildningsplatser, gemensamma nationella riktlinjer, statliga stimulanspengar för tjänster på landsbygden och slopad för tandvård för 20 till 23-åringar, säger Anders Jonsson, och avslutar:

– Den ökade offentliga utgiften skulle användas mer effektivt genom att finansiera policyåtgärder som med mer precision tar itu med utmaningarna i tandvården.

Läs rapporten Policy för hållbar tandvård

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev