Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Statistik

24 juni 2013

Ny statistik över yrkesverksamma inom tandvården

Antalet tandläkare har legat relativt konstant sedan 1995 med ca 7 500 yrkesverksamma tandläkare medan antalet tandhygienister ökat kraftigt från ca 2 000 till 3 749 mellan 1995 och 2010. Bland tandläkarna är 40% i åldern 55 år eller äldre och bland specialisttandläkarna är mer än hälften av alla specialister 55 år eller äldre. Av de 7 528 tandläkarna är 4 070 verksamma i offentlig regi och 3 458 i privat regi.

 

Antalet yrkesverksamma inom tandvården 2010:

Tandläkare 7 528 (2010)
Specialisttandläkare 852 (2010)
Tandhygienister 3 749 (2010)
Tandsköterskor 12 000 (2010/11)
Tandtekniker 1 500 (2012)

Skev åldersfördelningen bland tandläkare och specialister

40% av landets yrkesverksamma tandläkare är 55 år eller äldre och bland specialisterna över hälften, 52%. Frågan är om nyutbildade tandläkare och specialister kommer att hinna ersätta alla tandläkare och specialister i takt med att de går i pension över de kommande 5-10 åren?

Jämn könsfördelning bland allmäntandläkarna men kvinnorna ökar i antal

Bland allmäntandläkarna är kvinnorna något fler än männen, 52%, medan männen utgör 57% av specialisttandläkarna. Bland specialisterna dominerar kvinnor inom området Pedodonti medan männen inom Oral kirurgi. Bland de nyantagna till tandläkarutbildning är numera andelen kvinnor över 60%.

80 tandläkare per 100 000 invånare

Det genomsnittliga antal tandläkare per 100 000 invånare ligger på 80. Antalet varierar mellan länen från det lägsta med 63 tandläkare i Västernorrland till det högsta i Västra Götaland, Stockholm och Västernorrland med 88 respektive vardera 86 tandläkare per 100 000 invånare.

Liten immigration till svensk tandvård

Genomsnittligt var nettoimmigrationen 34 tandläkare årligen under perioden 1996-2010.

 

Källor: Socialstyrelsen, Årsrapport Nationella Planeringsstödet, de odontologiska lärosätena, CSN, Sveriges Tandläkarförbund, 2013. Tandsköterskeförbundet 2013, Tandteknikerförbundet 2013

 

Läs rapport från Sveriges Tandläkarförbund (pdf) ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev