Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ny undersökning – få tandläkare tror att Tandpriskollen kommer påverka prissättningen inom tandvården

En Sifo-undersökning bland tandläkare, på uppdrag av vårdföretaget Praktikertjänst, visar att endast var femte tandläkare tror att Tandpriskollen kommer att påverka priserna inom tandvården. Tandpriskollen är en prisjämförelsetjänst som lanserades av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket den 3 februari.

Regeringen har beslutat att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska lansera en prisjämförelsetjänst för tandvård för patienter. Tjänsten heter Tandpriskollen och bakgrunden är att regeringen vill stärka patienternas ställning och öka konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

Undersökningen visar att 19 procent av tandläkarna tror att Tandpriskollen kommer att påverka prissättningen inom tandvården. 47 procent tror inte att prissättningen kommer att påverkas och 30 procent har ingen uppfattning. Fem procent känner inte till något om tjänsten.

Bland den femtedel av tandläkarna som tror att prissättningen kommer att påverkas råder delade meningar om hur; om priserna kommer att gå upp eller ner.

”Det kommer att öka priset, ingen vill ligga lägst,” säger en tandläkare i den privata sektorn.

”Otroligt dyrt för staten att driva fram billighets tandvård. Leder till frekventa omgörningar och mycket dyrare tandvård i längden. God och kvalitetstandvård är det allra billigaste för stat och patient,” säger en annan tandläkare i den privata sektorn.

’- Jämförelsetjänster för priser i tandvården har prövats tidigare och inte haft någon större påverkan på prissättningen. Att det nu görs ett omtag är viktigt för att öka transparensen och förhoppningsvis kan det leda till ännu bättre kvalitet i tandvården och att munhälsan förbättras ytterligare, säger Sofia Nordwall, tandläkare och verksamhetschef på Trollhättans Tandvårdsteam.

– Den svenska tandvården fungerar i huvudsak väl och patienterna är i grunden nöjda, vilket årligen framkommer i Svenskt kvalitetsindex årliga branschmätning. Samtidigt finns det utmaningar att arbeta med, exempelvis avstår vissa patienter från att besöka tandvården eftersom de tycker att det är för dyrt, säger Sofia Nordwall.

Sofia Nordwall, tandläkare och verksamhetschef på Trollhättans Tandvårdsteam

Sofia Nordwall, tandläkare och verksamhetschef på Trollhättans Tandvårdsteam

Om Tandpriskollen

TLV har skapat en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård, Tandpriskollen. Alla behandlingar och åtgärder som visas är sådana som omfattas av det statliga tandvårdsstödet och priserna baseras på de priser som patienter faktiskt har betalt för sin tandvård, exklusive tandvårdsstöd. Priserna vid lanseringen av Tandpriskollen bygger på det pris som patienter betalat under perioden juli till december 2019. Uppgifterna kommer att uppdateras tre gånger per år. På Tandpriskollen finns uppgifter om priserna på nästan 200 åtgärder från över 3 000 tandvårdsmottagningar i Sverige. www.tandpriskollen.se

Om undersökningen

Kantar Sifo har på uppdrag av Praktikertjänst genomfört en undersökning bland läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Undersökningen omfattar totalt 912 intervjuer och genomfördes 26 november till 13 december.

Tre urval användes för undersökningen; Kantar Sifo:s slumpmässigt rekryterade onlinepanel, Kantar Sifo:s hälso- och sjukvårdspanel med yrkesaktiva samt ett slumpmässigt urval bland Praktikertjänsts medarbetare.

Undersökningen har genomförts som en online-undersökning och respondenterna har fått inbjudan att svara via e-post.

Av de svarande arbetar 264 personer som tandläkare. Av dessa arbetar 166 hos Praktikertjänst och 98 inom svensk tandvård i stort.

Frågan som ställdes lyder ”TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, förbereder lanseringen av prisjämförelsetjänsten Tandpriskollen. Tror du att Tandpriskollen kommer att påverka prissättningen inom tandvården?” Respondenter som svarade Ja fick följdfrågan ”Ge gärna något exempel på hur du tror att prissättningen kommer att påverkas”.

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev