Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Personalbrist

26 februari 2022

Ny utredning ska leda till flera vårdtider inom Dalarnas vuxentandvård

Nu ska Folktandvården Dalarna se över möjligheten att utöka vårdtiderna inom länets vuxentandvård. Syftet med detta är att öka tillgängligheten för patienter samt ge större utrymme för medarbetarnas yrkesmässiga utveckling.

En enig Tandvårdsnämnd i Dalarna har givit förvaltningsledningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för att utöka vårdtiderna inom vuxentandvården. Bakgrunden till beslutet är att Region Dalarna under flera års tid behövt prioritera barntandvård på grund av resursbrist och vårdskuld till följd av pandemin, vilket i sin tur orsakat en stor brist på tider för behandling av vuxna.
– Vid resursbrist arbetar vi utifrån en strikt prioriteringsordning som fastställs av tandvårdslagen. Det som prioriterats är akutvård och tandvård för barn och ungdomar, medan allmäntandvård för vuxna är det som vi först tvingas välja bort, säger Göte Persson, Tandvårdsnämndens ordförande.

Till följd av detta har tillgängligheten för vuxna patienter i behov av tandvård minskat i länet, samtidigt som vakanserna inom förvaltningen ökat under det senaste året. Många av tandläkarna och tandhygienisterna som valt att sluta har lyft bristen på möjlighet att få utvecklas i sitt yrke som anledning för uppsägning.
– De som valt att sluta uppger att de är oroliga för den egna utvecklingen som yrkesutövare då arbetstiden som ägnats till vuxentandvård varit mycket begränsad. Medarbetare ska ha chansen att växa och utvecklas, med utredningen vill vi hitta sätt att utöka möjligheterna för dem att belägga mer arbetstid på behandling av vuxna, samtidigt som vi utökar tillgängligheten för patienterna, Karin Gunnars Hellgren, Tandvårdschef Folktandvården Region Dalarna.

Tandvårdslagen ger möjlighet för regioner att ge vuxentandvård i den omfattning som bedöms lämpligt. Utredningen ska belysa vilka beslut som måste fattas för att kunna frångå den fastställda prioriteringsordningen för att på så sätt kunna utöka möjligheterna för behandling av vuxna. Detta ska dock ske på ett sätt som inte påverkar övriga tandvården negativt.
– Inom utredningen måste vi även se över vilka konsekvenser och effekter ett avsteg från prioriteringsordningen skulle kunna få på tillgängligheten för framförallt barn och ungdomstandvård, säger Göte Persson.

Fakta

Enligt tandvårdslagen skall Folktandvården ansvara för regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 23 år, specialisttandvård för vuxna samt akuttandvård och övrig tandvård för vuxna i den omfattning som regionen bedömer lämpligt.

Vid resursbrist skall tandvård till enskild patient erbjudas enligt följande rangordning:

  • Akuttandvård till barn och ungdom
  • Akuttandvård till vuxna inklusive patienter inom regionens tandvårdsstöd
  • Allmäntandvård till barn och ungdom
  • Behandling inom regionens tandvårdsstöd
  • Specialisttandvård för barn och ungdom
  • Specialisttandvård för vuxna
  • Allmäntandvård till vuxna

Källa: Ftv Dalarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev