Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

25 september 2014

Nya ersättningsreglerna positiva men informationen lyser med sin frånvaro

Dental24 har intervjuat Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel, för att få reda på hur branschen tagit emot TLV’s nya föreskrifter och omräknade referenspriser.

Fråga: Vad anser Föreningen Svensk Dentalhandel, FSD, om det nuvarande statliga tandvårdsstödet? Tidigare har Riksrevisionen m fl konstaterat att de medel som anslagits till reformen inte utnyttjas fullt ut under åren. Nu har TLV visserligen tagit bort ett antal begränsningar i regelverket, men liksom tidigare kommer stödet troligen inte komma hela befolkningen tillgodo.

Thomas Andersson: Det kan fortfarande bli så men det finns en del som talar för en förbättring. Sedan den nuvarande tandvårdsreformen infördes 2008 handlar det ackumulerat om ca 6 miljarder kronor som inte har utnyttjats, d v s något mer än en hel årskonsumtion. I den översyn TLV nu har genomfört har en del begränsningar tagits bort och det kommer förhoppningsvis att leda till ett bättre utnyttjande av anslagen.

När Socialstyrelsen och Försäkringskassan under 2010 och 2011 genomförde enkäter bland allmänheten visade det sig att nästan hälften av de tillfrågade varken kände till det allmänna tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet. Bland de som sa sig känna till dessa ersättningar var det dessutom ytterst få som kunde redogöra för ersättningarnas storlek och innehåll.

Försäkringskassan, som rimligtvis har informationsansvaret i frågan, har misslyckats med att nå ut till allmänheten. Sverige har ett i många avseenden utmärkt tandvårdsstöd men bland allmänheten och i massmedia förstärks hela tiden bilden av att det är dyrt att gå till tandläkaren. Tydliga informationsinitiativ från Försäkringskassan för att motverka detta lyser med sin frånvaro.

 

Fråga: TLV har infört nya föreskrifter och omräknade referenspriser. Referenspriserna ska spegla de faktiska kostnaderna. Anser ni att TLV har lyckats med omräkningarna?

TA: TLV har nu gjort en strukturell genomgång av föreskrifterna och omprövat underlagen från 2008. De har haft en hög ambition i arbetet med att få fram referenspriser som speglar de faktiska kostnaderna och justeringarna har blivit ganska omfattande.

Vi anser att TLV i stort sett har hittat rätt. Det finns dock några områden som skapat reaktioner i branschen men när man hunnit sätta sig in i alla delar verkar de flesta vara eniga om att det mesta är rimligt.

Ett exempel på åtgärder som skapat oro är implantatbroar där ersättningen dragits ner kraftigt p g a att distanser inte längre ingår i referenspriset. Det handlar dock om en anpassning till dagens behandlingsmetoder där det är allt vanligare att broar görs direkt på implantatnivå. Som en konsekvens av det har distanser tagits bort från åtgärden och istället fått en egen åtgärd. Den som arbetar på distansnivå får således ersättning för implantat och distanser precis som tidigare men via två olika åtgärder.

 

Fråga: Vilka konsekvenser har förändringarna för era medlemmar? Positiva och negativa?

TA: Genom att flera begränsningar tagits bort kommer ytterligare ca 240 miljoner kronor att tillföras systemet under 2014 och dubbelt så mycket under 2015. Det är förstås positivt både för våra medlemmar och övriga i branschen samt sist men inte minst för patienterna.

 

Fråga: Vilka åtgärder (indikationer) är vinnare och vilka är förlorare efter förändringarna?

TA: För vår del är förändringarna positiva. Bl a har flera protetiska behandlingar utökats och eftersom dessa innehåller material och tandtekniska arbeten gynnar de våra medlemmar. Det här är några av de viktigaste:

–       ersättning för tandburen protetik till position 7
–       ersättning för implantat till position 6
–       full ersättning för implantat vid 2-tandslucka

 

Fråga: Enligt TLV är de nya reglerna både förbättrade och förenklade så att det blir lättare att förstå innebörden.
Tror du att det är så och hur får patienterna kännedom om dessa förändringar?

TA: Visst är förändringarna bra även för patienterna men frågan är hur de ska få reda på det. Försäkringskassan behöver öka informationen till allmänheten och inte nöja sig med att bara informera professionen. När patienterna kommer till tandläkaren är jag övertygad om att de oftast får den information de behöver. Problemet är att nå de som avstår från att göra sitt tandläkarbesök, oftast av ekonomiska skäl.

 

Fråga: Andra intressenter, bl a Folktandvården, har haft synpunkter på att TLV’s tidplan vid införandet av föreskrifterna har varit alltför snäv (aviserades i april, tillgängliga i mitten av juni och infördes 1 september). Har FSD också synpunkter på tidplanen?

TA: I princip är det alltid fel tid när det än händer. Eftersom förändringarna aviserades redan i april var vi förberedda på att de skulle komma. När referenspriserna tillkännagavs i juni var det 2 ½ månad kvar till införandet. Ett problem var att de allmänna råden var klara först i slutet av augusti vilket gjorde det problematiskt att både hinna tolka och implementera förändringarna på så kort tid.

 

Fråga: FSD har nyligen träffat TLV angående reformen. Vad avhandlades och vilka andra intressenter/förbund deltog?

TA: TLV har en löpande dialog med intressenterna i branschen, både individuellt och vid så kallade dialogmöten. Den 3 september hade TLV bjudit in alla tandvårdsaktörer och myndigheter till ett sådant möte. Dessa möten är väl förberedda och tar upp relevanta frågeställningar som deltagarna skickat in i förväg. Dialogmötena är en värdefull, branschgemensam samlingspunkt varje år.

Avslutningsvis är det bra att vi nu får in mer medel inom ersättningssystemet och vi är i stort nöjda med förändringarna och den dialog TLV har med oss.

Utmaningen för tandvårdssverige är att öka informationsspridningen till allmänheten för att tona ner den allmänt spridda uppfattningen att det är för dyrt att gå till tandläkaren. Som det är idag avstår alltför många från att regelbundet ta hand om sin tandhälsa och det är olyckligt mot bakgrund av det generösa tandvårdsstöd vi har i dag.

 

/Intervjuare:
Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24
gunilla@ekholtz.se

 

Relaterat material/artiklar:

Nya föreskrifter och referenspriser från TLV den 1 september >>

Ny handbok om tandvårdsstödet 1 september >>

Tandvårdsersättningen berör många >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev