Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Produktnyheter

12 augusti 2014

Nya material och avancerade kliniska koncept på expertsymposium i London

RAPPORT: Monolitiska restaurationskoncept stod i fokus på det internationella expertsymposiet ”The Quality of Esthetics” i London den 14 juni. På rekommendation av Kings College London Dental Institute stod Ivoclar Vivadent som värd för mötet där världsberömda specialister diskuterade nya material och avancerade kliniska koncept inför en publik på 750 deltagare.

Ivoclar Vivadent hade också en uttalad önskan att symposiet skulle föra tandläkare och tandtekniker närmare varandra genom fortsatt kunskapsspridning och utbildning.

Här följer en sammanfattning av de olika ämnen som diskuterades på symposiet:

 London 2014 Exhibition

 

Etik för högestetiska restaurationer

Dr James Russell och Rob Lynock (Storbritannien) diskuterade etik inom estetiken genom att illustrera hur ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker säkerställer att patienterna erbjuds högestetiska restaurationer samtidigt som minimal preparering utförs och frisk tandstruktur bevaras.

 

Effektiv bonding

Bart van Meerbeek (Belgien) redogjorde för sin forskning kring det effektivaste bondingförfarandet. Hans slutsats var att det i de flesta fall krävs en kombination av både självetsning och ets- och sköljförfarande för att nå bästa resultat. Detta trots att tillvägagångssättet med självetsning ofta anses vara det effektivaste tack vare det enkla arbetssättet och låg misslyckandefrekvens.

 

Färgval och translucens för optimal estetik

Dr Eric van Dooren (Belgien) och tandtekniker Murilo Calgaro (Brasilien) diskuterade de generella principerna för val av puckar och färg i IPS e.max-systemet. För att få optimala, estetiska resultat lade de stor vikt på puckar av litiumdisilikat (LS2) med låg translucens (LT) och medelopacitet (MO), medan tandtekniker Michele Temperani (Italien) belyste helkeramerna och CAD/CAM teknologin som ideala kombinationer för ökad estetisk framgång.

 

Snabbare och enklare kompositrestaurationer

Dr Markus Lenhard (Schweiz) demonstrerade hur Tetric EvoCeram Bulk Fill-skiktningsteknik har revolutionerat arbetet med kompositrestaurationer, till att bli snabbare och enklare.

 

Monolitiska kronor

Van P. Thompson (USA) diskuterade monolitiska kronor i CAD/CAM material och tittade på silikat- och oxidkeramer, problemen med konsprickor och radiella frakturer, samt varför zirkonium har blivit det främsta materialvalet.

 

Nära samarbete nyckeln ideal färgmatchning

Dr Stefan Koubi (Frankrike) fokuserade på ultratunna keramiska restaurationer och betonade vikten med att behålla lite av dyskromin/missfärgningen samt att nära samarbete med tandtekniker, är nyckeln till en ideal färgmatchning. Detta understöddes av Dr Rafael Piñeiro Sande (Spanien) som betonade diagnosen som den viktigaste delen av behandlingen, när man vill nå de bästa estetiska resultaten, samtidigt som Oliver Brix (Tyskland) redogjorde för sina erfarenheter med IPS e.max-systemet. Han har utforskat gränserna för innovativ dentaldesign och hur man arbetar med naturen.

 

Prof. Daniel Edelhoff (Tyskland) sammanfattade programmet genom att titta på hur man löser problemet med accelererande tandslitage på grund av blottad dentin.

 

Nästa expertsymposium hålls i Madrid 2016.

 

Om Ivoclar Vivadent:

Ivoclar Vivadent, med huvudkontor i Schaan, Liechtenstein, är en av världens ledande tillverkare av innovativa materialsystem för högkvalitativa dentala ersättningar och restaurationer. Företagets framgång grundar sig på en omfattande portfölj av produkter och system, stor kompetens inom forskning och utveckling, samt ett tydligt engagemang för utbildning och utveckling. Företaget har helägda dotterbolag i 24 länder och sysselsätter över 3000 personer världen över. Mer information om Ivoclar Vivadent finns tillgänglig på www.ivoclarvivadent.com.

 ivoclar_vivadent_foot

Källa: Ivoclar Vivadent

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev