Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

20 november 2014

Nytt från myndigheterna på Odontologisk Riksstämma/Swedental

MYNDIGHETER: En glädjande utveckling syntes i att flera myndigheter ansträngt sig för att förbättra och förenkla rapportarbetet för de verksamma inom tandvården. Regeringens utredning som ska se över Tandvårdsstödet och dess ändamålsenlighet och administrativa börda presenterades också på stämman.

TLV – Kunskapsstöd i praktiken

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket presenterade sitt nya webbaserade kunskapsstöd. Programmet ska göra det enklare för tandvården att ta reda på vad som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet.

Här kan man söka i föreskriften om statligt tandvårdsstöd, handbok om tandvårdsstödet och i besvarade frågor från tandvården.

Programmet har utvecklats i samråd med Försäkringskassan och såg ut att vara mycket lättnavigerat när det för första gången demonstrerades på Myndighetstorget på Swedental. Kunskapsstödet kan också enkelt integreras med olika journalsystem på marknaden.

Läs mer: TLV.se

 

Försäkringskassan – Klara kontrollen

Försäkringskassan fanns på plats och presenterade råd och tips för att klara en kontroll.

En enkel checklista beskriver vad man behöver tänka på för att

 • Utgå alltid från patientens tillstånd innan du bestämmer åtgärd
 • Dokumentera alltid tillståndet före behandling
 • Läs föreskriften
 • Ta hjälp av handbokens exempel och beskrivningar när du är osäker
 • Skicka in all dokumentation i ärendet vid efterhandskontrollen och gör det i tid!
 • Daterat och identifierbart underlag som styrker den rapporterade vården:

o   Daganteckningar
o   Röntgenbilder
o   Fotografier
o   Modeller eller foton av modeller
o   Parodontalstatus
o   Remiss
o   I aktuella fall dokumenterad riskbedömning

 

Regeringens utredning om ett förbättrat tandvårdsstöd    

Ensamutredaren Bengt Germundsson, tandläkare och kommunalråd i Markaryd, har uppdraget att fram till 31 augusti 2015 utreda och komma med förslag på hur stödet ska kunna göras mer ändamålsenligt inom en kostnadsram på 6 miljarder kronor.

Till sin hjälp har han Agneta Rönn, huvudsekreterare, och Bessam Saleh, sekreterare, både verksamma inom Regeringskansliet.

Utredaren ska genomföra ”en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform” utifrån olika frågeställningar:

Har tillämpningen av det statliga tandvårdsstödet varit ändamålsenligt i förhållande till vikten av god kostnadskontroll för staten och de övergripande målen med tandvårdsstödet

 • att bibehålla god tandhälsa hos individer med inga eller små tandvårdsbehov
 • möjliggöra god tandvård for individer med stora tandvårdsbehov till rimlig kostnad

En rad viktiga deluppdrag specificerades också av utredaren:

 • Information till allmänheten om tandvårdsstödet
  • övergripande ansvar for informationen
  • åtgärder för att öka kunskapen hos dem med dålig kännedom om stödet
  • besöksfrekvensen med särskilt fokus på̊ grupper med låg besöksfrekvens
 • Ändamålsenlig uppföljning av tandvården
  • värdera tandhälsoregistrets ändamålsenlighet
  • utreda behovet av att införa uppgifter om barn och ungdomar i tandhälsoregistret
  • beakta eventuella ökningar av den administrativa bördan

Läs mer www.ssof.se

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev