Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Produktnyheter

3 september 2013

Nytt system varnar för felmedicinering och riskerna för medicinsk cocktail

Dental24: 300 000 felaktiga recept skrivs varje år ut i Sverige på grund av av stress, språkförbistring och trötthet. Nu finns ett nytt hjälpmedel som kan minska riskerna för felförskrivning. Med ett lättanvänt webb-baserat beslutsstöd får användaren snabbt en samlad bild av patientens läkemedel och kan ge en säker ordination.

Snabb översikt med information från FASS och SIL

Som tandläkare ingår ansvaret att ta ställning till patientens läkemedelsanamnes. Att göra ordinationer utifrån patientens aktuella läkemedelsordination och eventuella receptfria läkemedel och naturläkemedel kan vara allt annat än enkelt hos patienter med en komplex läkemedelsbild. Med EviDos, som hämtar uppdaterad information från FASS och SIL, kan man snabbt kontrollera interaktion, räkna ut en ordination och kontrollräkna en dosering.

 

Idén att utveckla ett beslutsstöd som kan underlätta och höja säkerheten vid ordination av läkemedel fick Eva-Lott Eitrem när hon arbetade som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet i Karlskrona. Hon började då utveckla EviDos, en webb-baserad applikation som hjälper till att förebygga de skador som kan uppkomma vid fel sammansättning och integration av läkemedel. EviDos

 

Larm vid orimlig dosering

Med den nya applikationen sparar man både tid och minskar risken för biverkningar hos patienten. Det gäller att undvika att man ordinerar receptfri smärtlindring och receptbelagda läkemedel som interagerar negativt med patientens övriga medicinering. Applikationen larmar om man till exempel lägger till ett receptfritt läkemedel som riskerar att ha en negativ inverkan på patientens övriga medicinering.

Ökad patientsäkerhet

”EviDos är ett mycket användbart verktyg”, säger tandläkare Bengt Glimstedt verksam i Karlskrona. ”Det är en service som jag gärna vill använda till mina patienter.” Att som tandvårdspersonal snabbt kunna kontrollera interaktionen mellan patientens läkemedel bidrar till en ökad säkerhet för patienten och gagnar både vården och patienten.

Minskad risk för felmedicinering

Kostnaden för felaktig läkemedelsanvändning uppgår enligt de uppskattningar som finns samhället till cirka 15 miljarder per år. Socialstyrelsen slog redan 2011 fast att felmedicinering var ett omfattande problem vid läkemedelsförskrivning till äldre. I dagsläget söker en tredjedel av de äldre vårdssökande just för fel eller övermedicinering, något som Eva-Lott Eitrem hoppas kunna hjälpa till att minska i framtiden. Vanliga receptfria värktabletter, t ex, riskerar att ha en så negativ interaktion med patientens övriga läkemedel att de kan förstöra hela ordinationen.

piller_i_hand

/Dental24

Källa: EviDos.se

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev