Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagare/verksamhet

23 januari 2013

Nyutgivna aktier samt insiderköp i Orasolv

Orasolv AB har idag hos Bolagsverket fått 1.743.588 nya aktier registrerade. De nyutgivna aktierna utgör tilläggsköpeskilling enligt avtal ingångna vid förvärv av tandvårdskliniker. Verksamheterna har utvecklats väl varför tilläggsköpeskilling i form av aktier utgår.

Antal utestående aktier i Orasolv uppgår nu till 84.936.440 st.
Vidare har 900.000 teckningsoptioner utställts som räntekompensation i samband med upptagande av lån. Optionerna berättar till teckning av aktier till en kurs om 0:20 SEK per aktie. Teckning skall ske senast den 31 mars 2013. Det finns inga andra utestående teckningsoptioner i bolaget.

Aktieköp av styrelseledamöter

Styrelsens ordförande Håkan Hallberg ägde vid sitt tillträde 700.000 aktier i bolaget.
Därefter har han förvärvat ytterligare 499.367 aktier via bolag och kapitalförsäkring varför innehavet uppgår till 1.199.367 st aktier.

Styrelseledamoten Bengt Eliasson har ökat sitt innehav med 534.456 st aktier till totalt 789.456 st.

Samtliga transaktioner har löpande anmälts till Aktietorget.

Källa: Orasolv

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev