Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

22 december 2010

Ökad patientmakt och transparens – Hot eller Möjlighet?

De båda tandläkarna Hans Sandberg, Trosa, och Per Rehnberg, affärsområdeschef Praktikertjänst, ställde i sin gemensamma förläsning på Riksstämman en rad frågor kring vad ökad patientmakt kan komma att betyda för professionen. Vilka hot och möjligheter öppnas när patienten ändrar sitt beteende?

Resonemangen utgick bl a från en långtidsstudie om morgondagens hälsokonsument (Opinion Hälsa 2010 från Kairos Future) som visar på tydliga trender i samhället:

•       Individualismen blir starkare

•       Kraven på hälsa ökar

•       Kraven på service ökar

•       Informationskraven ökar

vilket ger:

•       Ökad valfrihet

•       Ökade krav på offentlig information

Mot denna bakgrund gäller det, enligt föredragshållarna, att redan nu fundera över hur tandläkare skall förbereda sig för de krav som morgondagens patienter kommer att ställa.

En rad genomgripande förändringar har redan skett för att skapa kvalitetssäkring och transparens i vården. Inom odontologin hänvisades till Tandvårdsutredningen SOU 2007:19 ”Friskare tänder till rimliga kostnader” och andra initiativ som införts från samhällets sida för att skapa samordning och effektivitet, bl a det Nationellt tandvårdsstödet, Epidemiologiska register, Kvalitetsregister och Nationella riktlinjer.

En viktig del i förberedelserna till det nya är enligt Sandberg och Rehnberg modern kommunikation.
Under ännu några år kommer det att vara en generationsfråga vilka patienter som söker och hanterar information digitalt men utvecklingen går väldigt snabbt.

Bland dagens patienter litar 60 % på sin tandläkare och läser inte på före behandlingen eller skaffar sig en second opinion. 40 % av alla äldre patienter är dock intresserade av att läsa sin egen journal. Bland medelålders och yngre patienter är det 60-70% som vill ta del av sin egen journal.

Det nya synsätt som skall prägla tandvården är att se patienten som en medarbetare, d v s någon som har kunskap, ställer krav och tar ansvar för sin del av vården. En kund som inte bara sätter sig i stolen och passivt tar emot behandling utan att vara väl insatt i alternativa behandlingar etc.

Morgondagens patienter kan därför förväntas ställa krav på att i mycket högre utsträckning hitta uppgifter om behandlingar och tandläkare på nätet. Redan idag finns sådan information tillgänglig via olika siter.

Sundhed.dk i Danmark är en site där patienten själv kan gå in och söka information om sin tandläkare mm.

I Sverige finns uppgifter om tandläkare i Nationell vårdstatisk och patienten kan inför en större behandling förbereda sig genom att ta reda på tandläkarens erfarenheter, utbildning och kvalitet.

Därutöver kan patienten söka gradering genom siter som Rejta.se och Doktorsguiden.se

Sammanfattningsvis pekade föredragshållarna på följande Framgångsfaktorer.

Framgångsfaktorer:

•       Gruppera sig, gemenskap, samarbeta, nätverka

–      Visa saker kan man bara göra om man är många

•       Transparens, jämförelser är inte av ondo

•       Verksamhetsutveckla

–      Team tandvård, delaktighet, ideal dagar, avvikelsehantera

–      Rutiner, se, säg och gör samma saker (walk the talk)

–      Värdebaserad tandvård – kräver utvecklande kommunikation

•       Patienten är en samarbetspartner

•       IT

–      Produktionssystem (journalprogram, ledningssystem…)

–      Webbaserat (Din journal på nätet, e-Hälsa)

Ledorden för framtidens tandvård:

  • Dokumentera
  • Kommunicera
  • Följ upp
  • Kontinuerligt lärande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev