Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

6 april 2009

Om du blir anmäld: Journalen är din bästa vän

Det händer att tandläkare bli anmälda för felbehandling. Många gånger är det då advokat Kjell Bastling som är försvarare. Här delar han med sig av en hel rad konkreta tips för hur man ska bete sig om man blir anmäld – och hur man undviker det. Nyckelordet är journalföring.

Advokat Kjell Bastling har 25 års erfarenhet av att hjälpa tandläkare och andra inom sjukvården när de har blivit anmälda av patienter – befogat eller inte. Då och då håller han föreläsningar och berättar om vad som då händer.

När en patient upplever sig som felbehandlad måste hon först bestämma vad hon ska ställa för krav: Det kan vara ekonomisk ersättning, önskan om att se sin tandläkare fälld, eller både och.

Vem är ansvarig om en patient blir felbehandlad?

– Det är tandläkarens arbetsgivare. Jobbar man i folktandvården är alltså landstinget ansvarigt. Är man egenanställd bär man själv ansvaret, säger Kjell Bastling.

Det innebär att den tandläkare som är anställd i folktandvården eller av en annan tandläkare inte själv blir betalningsansvarig – däremot kan han eller hon självklart bli varnad, erinrad eller riskerar att mista sin legitimation.

Alla tandläkare ska enligt lag omfattas av en ansvarsförsäkring. Det är särskilt viktigt att tänka på för den som är egenanställd. Tyvärr finns det tandläkare som slarvar med det, och det kan bli dyrt. Blir du fälld och åläggs att betala skadestånd till en patient och du saknar ansvarsförsäkring, får du betala ur egen ficka. I alla fall så småningom.

– I praktiken går det till så att patientförsäkringen ändå gör en bedömning och om den går på patientens linje, betalas pengarna ut från försäkringskollektivet. Sen krävs du på pengarna, säger Kjell Bastling.

När han får ett fall brukar Kjell Bastling samla in all information som tandläkaren har, gå igenom det, och sedan presentera det för erfarna och gärna äldre experter i ämnet. På basis av journalanteckningar och annat material, bedömer han eller hon om den anmälde tandläkaren har varit försumlig eller inte eller om det föreligger en behandlingsskada. Kjell Bastling ber om ett skriftligt utlåtande. Ibland kallas experten till rätten för att berätta om sin syn på fallet.

– Ett av de allra viktigaste dokumenten är då patientjournalen. Tyvärr är många tandläkare slarviga med den, och det skulle de säkert inte vara om de visste att det just är journalen som kan visa att man inte har varit försumlig, Kjell Bastling.

En annan viktig sak är att informera patienten om eventuella risker och konsekvenser av behandlingar. Men här är det fråga om en balansgång. Informerar man alltför detaljerat kan patienten bli skrämd i onödan.

– Det är inte meningen att man ska doktorera inför patienten. Men skriv in i journalen hur du informerar och se till att patienten verkligen har förstått, säger Kjell Bastling. (DM)

Det här är gången om du blir anmäld:

Patienten anmäler till förtroendenämnden (gäller privattandläkare) eller patientnämnden (för offentligt anställda tandläkare), som prövar fallet.

Blir patienten inte nöjd med utfallet, kan hon gå vidare till HSAN, Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. Det måste ske inom två år.

Utfallet kan bli varning eller erinran till tandläkare, i värsta fall indragen legitimation. Men den här vägen kan patienten inte tilldömas någon ersättning.

Patienten kan kräva ekonomisk ersättning, antingen från patientförsäkringen eller genom skadestånd. Om han eller hon tilldöms ersättning, betalas pengarna ut från tandläkarens ansvarsförsäkring. En sådan ska alla ha enligt lag.

Ingrid Kindahl

FAKTA

Advokatens checklista

Det finns en hel del man kan göra för att slippa hamna framför skranket. Här är Kjell Bastlings egen checklista:

 • Journalhandlingarna ska vara systematiskt ordnade, och rättelser och strykningar korrekt genomförda.
 • Patientens namn och personnummer ska tydligt framgå.
 • Anamnes och status ska vara ifyllda och uppdaterade.
 • Diagnoser ska finnas angivna.
 • Det ska finnas behandlings-, terapi- och åtgärdsplan.
 • Och en prognos.
 • Uppgift om information till patienten om till exempel risker. Har patienten godkänt den?
 • Övrig patientinformation som remiss, återbud, uteblivande etc.
 • Remissvar ? finns de och är de kontrasignerade?
 • Kontrollera att journalanteckningarna är tillräckliga.
 • Kontrollera att alla uppgifter om patientens läkemedel finns med, dvs preparatets namn, koncentration, dosering och expeditionsintervall.
 • Se till att det finns uppgifter om dentala material, såväl typ som fabrikat.

(DM)

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev