Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

21 december 2014

Omars väg till jobbet som tandläkare på Ftv Alingsås: Samvaro med andra betyder allt för en snabb integration!

AKTUELLT: Tandläkare Omar Omars glädje och stolthet över att vara del av en arbetsgemenskap genomsyrar hela hans berättelse. Det var hans egen drivkraft, studier och legitimation som ledde till en fast tjänst på Folktandvården i Alingsås. Omar delar också med sig av sina tankar och erfarenheter om bästa vägen till integration för nyanlända tandläkare.

Till Sverige, via Jordanien, från ett krigshärjat västra Irak

Efter tandläkarexamen vid universitetet i Bagdad 2002 fick Omar arbete på en specialistklinik där arbetet växlade mellan olika specialiteter. Där träffade han sin nuvarande fru som också är tandläkare. Efter en tid flyttade de till Al-Anbar i västra Irak, där de arbetade under ca 1 ½ år.

Med tiden blev läget allt oroligare i al-Anbar-provinsen och 2005 beslutade sig Omar för att flytta till Jordanien tillsammans med sin fru. I Jordanien fick han arbete som tandläkare lite här och där men förhållandena var mycket besvärliga. Genom FN sökte paret Omar ”vidare bosättning” och fick så småningom komma till Sverige 2009.

Tandläkare Omar Omar tillsammans med sin chef Per Engstrand och kollegor på Ftv-kliniken i Alingsås.

Tandläkare Omar Omar i fikarummet tillsammans med sina kollegor och klinikchefen Per Engstrand på Folktandvården Alingsås.

Två vägar till svensk legitimation för tandläkare från länder utanför EU

”I grunden är tandläkarutbildningarna i Sverige och Irak jämförbara. De flesta av våra lärare vid universitetet i Bagdad var utbildade i Storbritannien och min erfarenhet är att alla grundutbildningar för tandläkare är ganska lika runt om i världen”, säger Omar.

 

Egenstudier på distans i Socialstyrelsens regi

”När vi kom till Sverige i augusti 2009 fick jag hjälp av min handläggare att kontakta Arbetsförmedlingen för att lämna in mina betyg och söka legitimation. Pappren skickades till Socialstyrelsen och jag fick godkännande att läsa in en kurs på distans i Socialstyrelsen regi på Karolinska Institutet. Kursen var uppdelad i fyra avsnitt: barntandvård, vuxentandvård, basämnen och preklinik. Jag satt hemma och läste in kurserna och tenterade successivt av varje avsnitt på KI. Efter åtta månaders studier fick jag min ”svenska” tandläkarexamen”, berättar Omar.

 

Kompletterande utbildning på Karolinska Institutet och Göteborgs universitet

Som alternativ till egenstudier för utländska tandläkare finns en s k Kompletterande utbildning på Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. Det är en ettårig kurs med lektionsledd undervisning där kursdeltagarna får möjlighet att träffa andra och vistas i en miljö som förbereder dem för arbetet inom tandvården. De som genomgår denna ettåriga utbildning behöver inte söka praktik utan får sin legitimation direkt.

Totalt finns det 30 platser per år på denna utbildning – 20 på KI och 10 på GU.

”Jag känner många som sökt kursen 3-4 gånger utan att få plats. De hänvisas då till samma distanskurs med tentamina som jag gått”, berättar Omar.

 

Släpp in oss på arbetsplatserna!

Omar rekommenderar den kompletterande kursen till nyanlända tandläkare. Socialstyrelsens kurs med självstudier bidrar inte till en snabb integration och innehåller sådant som redan ingår i grundbildningarna i respektive länder.

”Den kompletterande utbildningen är en bred utbildning som är jättebra men det vore också bra om man redan innan examen kunde få auskultera på en klinik. Då kan man gärna jobba som assistent eller liknande. Det viktiga är att man få komma ut i den kliniska miljön och lära sig den specifikt svenska kultur som råder på en tandvårdsklinik”.

”Man ska inte vara hemma! Varje dag som man sitter sysslolös hemma är en förlorad dag!”, understryker Omar.

 

Språket är nyckeln till allt!

Enligt Omar har de som kommer från andra länder ett stort behov av att blandas med andra, att delta i samhället och få nya vänner. Det är speciellt avgörande för att snabbt kunna lära sig det svenska språket.

”Språket är nyckeln till allt”, konstaterar Omar, som själv har ett mycket rikt språk och en god språkbehandling.

 

Svårt att hitta praktikplats

Efter examen från Socialstyrelsen sökte Omar praktik över hela Sverige men det var mycket svårt att hitta en plats. Socialstyrelsen erbjuder inget stöd till de tandläkare som examinerats via myndigheten i denna fas.

”Till slut sökte jag upp chefen för Folktandvården i Alingsås och lyckades få en praktikplats med handledare under sex månader. Därefter kunde jag få ut min svenska legitimation och söka en tjänst på samma klinik. Jag fick tjänsten och är nu anställd här sedan maj 2014.

Varje dag på arbetet är viktig

”För oss som kommer från andra länder och inte har släkt och vänner här är samvaron med andra väldigt betydelsefull. Varje dag är viktig och det betyder mycket för mig att få hälsa på kollegorna och få ett leende tillbaka”.

”Det finns saker i jobbet som jag fortfarande inte kan men jag får alltid hjälp av mina kollegor. Här finns ingen prestige. Alla är hjälpsamma och jag är jätteglad över att ha så bra kollegor”, säger Omar.

Ytterligare en tandläkare från Irak med liknande bakgrund som Omar arbetar på kliniken i Alingsås. Även Omars fru har vikarierat på kliniken efter att ha genomgått den kompletterande utbildningen på Göteborgs Universitet. Nu söker hon jobb.

Omar studerar kvalitetsmål med tandsköterskan Marie Alfborger.
Omar studerar kvalitetsmål tillsammans med tandsköterskan Marie Alfborger.

Vi är Alingsåsare!

”Vi stannar här i Alingsås. Vi är Alingsåsare! Här finns den trygghet som vi inte kunde få i Irak och vi är mycket glada över att få bo här”, avslutar en stolt Omar Omar, som, enligt sin chef Per Engstrand ibland presenterar sig som Omar Omarsson!

Fakta Folktandvården Alingsås
Kliniken arbetar med barn- och vuxentandvård och har 38 medarbetare, varav 11 tandläkare och 8 tandhygienister. En av tandläkarna är specialiserad på implantat. Lokalerna inhyser även specialistkliniken för ortodonti. Kliniken ingår i Ftv Västra Götalandsregionen som arbetar med en gemensam vision: Frisk i munnen hela livet. Klinikchef är Per Engstrand.

Relaterat material:

Asylsökande i praktik med nytt pilotprojekt

För att fler asylsökande ska komma ut på praktik startade Migrationsverket pilotprojektet Mötesplats i höstas. 196 asylsökande har hittills matchats med olika företag i Stockholm. Under 2015 hoppas Migrationsverket komma i kontakt med fler företag som vill ta emot praktikanter runt om i landet.

Källa: Migrationsverket

Invandringen tryggar välfärden

DEBATT De flyktingar som behöver oss i dag för att få skydd, behöver vi för att skapa en trygg framtid i morgon, skriver Lina Nordquist (FP).

Källa: Upsala Nya Tidning

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev