Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

4 februari 2013

Öppna kaviteter och extraorala fistlar i Gambia

 

Tandläkaren LarsGöran Wärn är en av grundarna till hjälporganisationen Afrikaada Teethsavers. Hjälpbehovet är outsinlig och utmaningarna enorma i ett land där det enligt WHO endast finns 23 tandläkare på 1,8 miljoner invånare!

Läs LarsGöran Wärns rapport från hans senaste besök i Gambia där brist på rent vatten och patienter med öppna kaviteter och extraorala fistlar är dagliga utmaningar.

Tandläkaren LarsGöran Wärn kom precis hem från Gambia. Där träffade han en man på stranden med en extraoral fistel. Tyvärr är detta inte ett alltför sällsynt fenomen och tandhälsan i landet är fortfarande ett stort problem.

Enligt världshälso-organisationen (WHO) finns det 23 tandläkare till landets 1,8 miljoner invånare men i verkligen är denna siffra förmodligen ännu lägre. ”Jag skulle gissa att det finns kring tio utbildade tandläkare”, säger LarsGöran.

Fistel

 

Afrikaada Teethsavers, ATS

LarsGöran är tillsammans med bland annat tandläkaren Jette Lehrmann en av grundarna till hjälporganisationen Afrikaada Teethsavers, ATS, som sedan 1995 har arbetat för att förbättra tandhälsan. Även två studier har gjorts i samarbete med tandvårdshögkolorna i Sverige. Dessutom har tidigare undersökningar, Sierre Njie et al och Tandläkarförbundet från 80-talet visat på problemen. Eftersom det inte finns ett utbyggt vattensystem i Gambia är det inte möjligt att fluoridera vattnet för att förebygga karies. Istället satsar ATS nu på fluorsalt, en metod som har visat sig fungera bra ibland annat Schweiz och Jamaica där fluorsaltet används i skolkök och många storkök. Projektet är under planering och ska startas under 2013. Vissa skolor förser eleverna med skollunch, ofta i samarbete med World Food Programme. Dessa är aktuella för fluorsaltprojektet och om allt går som planerat kommer uppemot 6000 barn ingå i projektet. Skolor som inte serverar skolmat kommer att erbjudas fluorskölj. Parallellt kommer de vuxna kring barnen informeras och utbildas i kost och munvård. Genom att höja kunskapsnivån i samhället skapas förutsättningar för långvariga förbättringar av tandhälsan och därmed även den generella hälsa. ”Vi kan aldrig laga eller extrahera oss ut ur problemet. Vi måste förebygga och utbilda de vuxna kring barnen, det enklaste och det svåraste” säger Jette Lehrmann.

Volentärer till Afrika

Varje år åker tandvårdspersonal genom ATS som volontärer för att ge behandling och information. Det kliniska arbetet sker oftast utan el och ibland även utan tillgång till rinnande vatten men oftast går det att lösa på något sätt. Solen får fungera som operatörslampa och instrumenten desinfekteras kemiskt. Oftast är det patienter med värk som kommer och extraktioner utförs men även andra behandlingar kan göras. Scaling med handinstrument är inga problem och mindre kaviteter i framtänder kan handexcaveras och fyllas med glasjonomer, även kallat ART (atraumatic restorative treatment).

Du kan också hjälpa till!

Det vänliga folket i Gambia har gett landet smeknamnet ”the Smiling Coast of Africa”. Men i de flesta leende munnarna kan man se tandgluggar och öppna kaviteter.

Läs mer om Afrikaada Teethsavers arbete på www.afrikaadats.com.

Hjälp till genom att donera valfri summa på PG 307094-3, även donationer av tandvårdsmaterial mottages tacksamt!

Kontakt:

LarsGöran Wärn: lars@drwaern.se

Jette Lehrmann: jette_lehrmann@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev