Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Oral Care och pandemin – lärdomar och personalperspektiv

Covid-19 pandemin har lett till stora konsekvenser globalt i form av dödlighet, sjukdom, mänskligt lidande och stora samhälleliga konsekvenser. Men hur har vi som tandvårdskedja påverkats? Hur har vi klarat av att navigera i pandemin hittills, och vad kan vi göra bättre?

Under den första vågen valde vi, precis som många inom tandvården, att inte kalla in riskgrupper såvida tandvården kunde anstå, och besöksförbudet inom äldreomsorgen skapade väsentligen stopp för all nödvändig tandvård med vårdformen hemtandvård, förutom avseende de mest akuta tandläkarbesöken.

En omfattande vårdskuld byggdes således upp under våren 2020, och efter en kort fas av återhämtning under sommaren 2020 slog både en andra och tredjevåg till. Smittlägets olika faser har gjort att många patienter velat avvakta med sina besök och skjuta fram dem till efter vaccination.

I takt med att vaccinationskampanjerna tagit fart på bred front märker vi att allt fler patienter börjat höra av sig igen och avbokningarna minskar. Utmaningen framöver ligger i att tillgodose en ökande efterfrågan på tandvård samtidigt som vi hanterar vårdskulden. Givet att smittan förblir låg och vaccinationen har önskad effekt kommer Oral Care, precis som många i branschen, stå inför en utmanande höst.

Trots att pandemin inte är över än, och trots att vi kommer att behöva förhålla oss till Covid-19 under en överskådlig tid framöver, har Oral Care valt att inventera företagets åtgärder och det upplevda behovet av stöd från vårdgivaren till medarbetarna på Oral Cares kliniker i Göteborg, Stockholm, Kristianstad, Malmö och i Mjölby. Syftet med denna intervjubaserade undersökning var att lära sig, av personalens upplevelser, vad som är viktigt att prioritera i en omkullkastande situation som när en pandemi av denna magnitud bryter ut och består relativt länge, samt vilka åtgärder som bör prioriteras i organisationen initialt när verksamheten drabbas av en krissituation i samhället – i detta fall i form av en infektionssjukdom. För att utröna detta frågade vi en del av Oral Cares klinikpersonal och nedan följer några av svaren.

Personalen berättar:


Klinikchef och tandläkare Amber Abbas på Oral Care Avenyn i Göteborg

Hur skulle du beskriva året som gått?
– Det har varit ett tufft år med mycket ovisshet och flera prövningar. Det har inte gått att planera verksamheten som man önskat.

Vilken är din största eller viktigaste insikt eller lärdom från 2020?
– Jag är väl vad man kan kalla en ”Covid-chef”. Jag tog mig an ansvaret i starten på pandemin. För min egen del har jag vuxit i min roll på ett sådant sätt som skulle ta flera år.
– Jag tar med mig det som jag tror ha varit viktigast för mig och min klinik och det har varit att hålla lugnet och jobba för varandra. Det har trots allt aldrig gått bättre för kliniken än det går idag!

Ett år in i pandemin, vilket stöd anser du en tandvårdsklinik behöver som mest när en pandemi som denna bryter ut?
– Oral Care har gjort det bra, väldigt bra. Stödet måste planeras med kort varsel och långsiktigt. Oral Care stötar sin personal och detta skapar ett lugn som är oerhört viktigt under dessa tider.


Tandsköterska, och receptionist Maria Johansson på Oral Care Särö

Hur skulle du beskriva året som gått?
– Minst sagt ett annorlunda år. För mig, som för många andra, har det inneburit minskade kontakter och aktiviteter såklart. Jag har valt att umgås med en liten skara och då familjen. Det har blivit utomhusaktiviteter och ett och annat utomhuskalas för barnen i släkten.

– Det har inneburit nya utmaningar på kliniken. Vi var permitterade förra våren, men som vi alla vet tar inte akuta besvär hänsyn till sådant. Tycker det har varit en utmaning att boka in patienter som tillhör riskgrupp som egentligen inte vill/vågar/”får” komma på grund av pandemin men som varit i stort behov av tandvård. Men även åt andra hållet, att patienter i riskgrupp vill komma till oss på undersökning, hur skulle vi ställa oss till det? Det har varit svårt att hantera att vissa personer har varit väldigt rädda och vissa har inte haft någon respekt alls.

– Vi är ganska många på Oral Care Särö (20 st.). Efter ett tag insåg vi att pandemin inte kommer ge med sig i första taget så vi valde att gå på rast i skift, och inte ha några möten på kliniken för att vi inte skulle samlas för många samtidigt. Det har i sin tur inneburit att vi har fått hitta nya sätt att få fram information till personalen.

Vilken är din största eller viktigaste insikt eller lärdom från 2020?
– Jag har insett att man kan hamna i en situation som denna utan förvarning. Att man kan hamna i en situation där ”ingen vet något” om det som händer. Det innebär att vi alla måste vara på tårna och beredda på snabba förändringar.
– Jag är glad över att vi i tandvården är duktiga på hygien – att vi gör rätt. Att vi har hygienrutiner som fungerar. Av oss 20 på kliniken är det endast en som varit sjuk i Covid-19.

-Ett år in i pandemin, vilket stöd anser du en tandvårdsklinik behöver som mest när en pandemi som denna bryter ut?
– Det absolut viktigaste enligt mig är information. Vad som gäller och hur man ska hantera det. Annars är det lätt att tro på det som står i medier och det är inte alltid man kan lita på det.
– Jag anser att vi har fått tydlig och bra information av Region Halland. Ju längre in i pandemin – desto mer regelbundet har informationen kommit, nu kommer den ett par gånger i veckan.
– Jag tycker det är viktigt att vi som klinik känner att vi får det stödet. Det gör att vi känner oss trygga med att vi gör rätt, att vi hanterar smittan på rätt sätt. Det gör att oron bland personalen på kliniken minskar.
-Nu när vaccinering har tagit fart hade det varit bra att samhället går ut tydligt med att man fortfarande ska vara försiktig och hålla avstånd, att man fortfarande kan föra smittan vidare utan att själv vara sjuk samt fortfarande bli sjuk själv. Upplever att många som är vaccinerade (riskgrupper) säger att de kan göra vad de vill eftersom de är vaccinerade. Alldeles för många säger nej till munskydd när de sitter i väntrummet.


Klinikansvarig och tandsköterska, Lina Eneroth på Oral Care Roslags-Näsby i Stockholm

Hur skulle du beskriva året som gått?
– Året som gått har varit turbulent och ovisst för alla. En pandemi som sprider sig runt om i värden, och många människor dör. Ett samhälle som till stor del stängs ner, där vi inom tandvården måste hålla öppet och finnas där för de patienter som har akuta behov.

Vilken är din största eller viktigaste insikt eller lärdom från 2020?
– Inom tandvård ska vi alltid utgå från att alla patienter kan bära på smitta vilket innebär att vi alltid ska ha samma hygienrutiner för alla patienter. Något som har hjälpt oss till stor del på klinikerna. Dock har jag tidigare inte reflekterat över hygienrutiner i väntrummet vilket är något jag kommer att ta med mig efter pandemin. Att oftare sprita av de gemensamma utrymmena, tillhandahålla munskydd och handsprit för de som önskar och så vidare. Det kanske inte är den största insikten men jag tänker att många bäckar små …

Ett år in i pandemin, vilket stöd anser du en tandvårdsklinik behöver som mest när en pandemi som denna bryter ut?
– Vi tandvårdspersonal är precis som alla andra anställda, vi har varit lika oroliga för vår anställning och för våra nära och kära. Men något som många inom tandvården är besvikna på är att tandvårdspersonal helt glömts bort inom den stora samhällsdebatten. Vi jobbar nära våra patienter och många hade önskat att de skulle få förtur till vaccin. Nu har trycket i tidböckerna ökat och patienterna återvänt, men många av oss inom personalen är fortfarande ovaccinerade.

Ett snabbt agerande och tydlig kommunikation skapar trygghet

Sammantaget, ur ett vårdgivarperspektiv kan vi konkludera att en av de viktigaste lärdomarna är att när det gäller en pandemi som denna bör man agera snabbt för att skapa trygghet i klinikorganisationer och bland patienter, såsom i hela samhället. När omkullkastande händelser som detta inträffar måste ledningen vara konstant pålästa i olika aspekter, relaterade till ledningsgruppens olika kompetensområden, samt hela tiden agera faktabaserat. Detta är viktigt för att vara motståndskraftigt som företag men också för att eliminera eller reducera risker och oro bland klinikpersonalen.

Det är värt att tänka på, inte bara nu utan även framöver, och inte bara för oss i tandvården, att när vi följer relativt enkla hygienrutiner så minskar vi risken för att drabbas av och sprida många infektionssjukdomar som vanligen sprider sig i samhället. Detta gäller till exempel säsongsinfluensa, vinterkräksjuka och de vanliga coronavirusinfektionerna som förekommer varje vinter, men fortsatt även Covid-19 som ju lär finnas kvar ett tag i någon form. Hygienrutiner i vardagen för att förebygga Covid-19 är egentligen inte särskilt annorlunda jämfört med hygienrutiner i allmänhet.

Källa: Oral Care

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev