Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Oral Care och pandemin – lärdomar och personalperspektiv

Covid-19 pandemin har lett till stora konsekvenser globalt i form av dödlighet, sjukdom, mänskligt lidande och stora samhälleliga konsekvenser. Men hur har vi som tandvårdskedja påverkats? Hur har vi klarat av att navigera i pandemin hittills, och vad kan vi göra bättre?

Under den första vågen valde vi, precis som många inom tandvården, att inte kalla in riskgrupper såvida tandvården kunde anstå, och besöksförbudet inom äldreomsorgen skapade väsentligen stopp för all nödvändig tandvård med vårdformen hemtandvård, förutom avseende de mest akuta tandläkarbesöken.

En omfattande vårdskuld byggdes således upp under våren 2020, och efter en kort fas av återhämtning under sommaren 2020 slog både en andra och tredjevåg till. Smittlägets olika faser har gjort att många patienter velat avvakta med sina besök och skjuta fram dem till efter vaccination.

I takt med att vaccinationskampanjerna tagit fart på bred front märker vi att allt fler patienter börjat höra av sig igen och avbokningarna minskar. Utmaningen framöver ligger i att tillgodose en ökande efterfrågan på tandvård samtidigt som vi hanterar vårdskulden. Givet att smittan förblir låg och vaccinationen har önskad effekt kommer Oral Care, precis som många i branschen, stå inför en utmanande höst.

Trots att pandemin inte är över än, och trots att vi kommer att behöva förhålla oss till Covid-19 under en överskådlig tid framöver, har Oral Care valt att inventera företagets åtgärder och det upplevda behovet av stöd från vårdgivaren till medarbetarna på Oral Cares kliniker i Göteborg, Stockholm, Kristianstad, Malmö och i Mjölby. Syftet med denna intervjubaserade undersökning var att lära sig, av personalens upplevelser, vad som är viktigt att prioritera i en omkullkastande situation som när en pandemi av denna magnitud bryter ut och består relativt länge, samt vilka åtgärder som bör prioriteras i organisationen initialt när verksamheten drabbas av en krissituation i samhället – i detta fall i form av en infektionssjukdom. För att utröna detta frågade vi en del av Oral Cares klinikpersonal och nedan följer några av svaren.

Personalen berättar:


Klinikchef och tandläkare Amber Abbas på Oral Care Avenyn i Göteborg

Hur skulle du beskriva året som gått?
– Det har varit ett tufft år med mycket ovisshet och flera prövningar. Det har inte gått att planera verksamheten som man önskat.

Vilken är din största eller viktigaste insikt eller lärdom från 2020?
– Jag är väl vad man kan kalla en ”Covid-chef”. Jag tog mig an ansvaret i starten på pandemin. För min egen del har jag vuxit i min roll på ett sådant sätt som skulle ta flera år.
– Jag tar med mig det som jag tror ha varit viktigast för mig och min klinik och det har varit att hålla lugnet och jobba för varandra. Det har trots allt aldrig gått bättre för kliniken än det går idag!

Ett år in i pandemin, vilket stöd anser du en tandvårdsklinik behöver som mest när en pandemi som denna bryter ut?
– Oral Care har gjort det bra, väldigt bra. Stödet måste planeras med kort varsel och långsiktigt. Oral Care stötar sin personal och detta skapar ett lugn som är oerhört viktigt under dessa tider.


Tandsköterska, och receptionist Maria Johansson på Oral Care Särö

Hur skulle du beskriva året som gått?
– Minst sagt ett annorlunda år. För mig, som för många andra, har det inneburit minskade kontakter och aktiviteter såklart. Jag har valt att umgås med en liten skara och då familjen. Det har blivit utomhusaktiviteter och ett och annat utomhuskalas för barnen i släkten.

– Det har inneburit nya utmaningar på kliniken. Vi var permitterade förra våren, men som vi alla vet tar inte akuta besvär hänsyn till sådant. Tycker det har varit en utmaning att boka in patienter som tillhör riskgrupp som egentligen inte vill/vågar/”får” komma på grund av pandemin men som varit i stort behov av tandvård. Men även åt andra hållet, att patienter i riskgrupp vill komma till oss på undersökning, hur skulle vi ställa oss till det? Det har varit svårt att hantera att vissa personer har varit väldigt rädda och vissa har inte haft någon respekt alls.

– Vi är ganska många på Oral Care Särö (20 st.). Efter ett tag insåg vi att pandemin inte kommer ge med sig i första taget så vi valde att gå på rast i skift, och inte ha några möten på kliniken för att vi inte skulle samlas för många samtidigt. Det har i sin tur inneburit att vi har fått hitta nya sätt att få fram information till personalen.

Vilken är din största eller viktigaste insikt eller lärdom från 2020?
– Jag har insett att man kan hamna i en situation som denna utan förvarning. Att man kan hamna i en situation där ”ingen vet något” om det som händer. Det innebär att vi alla måste vara på tårna och beredda på snabba förändringar.
– Jag är glad över att vi i tandvården är duktiga på hygien – att vi gör rätt. Att vi har hygienrutiner som fungerar. Av oss 20 på kliniken är det endast en som varit sjuk i Covid-19.

-Ett år in i pandemin, vilket stöd anser du en tandvårdsklinik behöver som mest när en pandemi som denna bryter ut?
– Det absolut viktigaste enligt mig är information. Vad som gäller och hur man ska hantera det. Annars är det lätt att tro på det som står i medier och det är inte alltid man kan lita på det.
– Jag anser att vi har fått tydlig och bra information av Region Halland. Ju längre in i pandemin – desto mer regelbundet har informationen kommit, nu kommer den ett par gånger i veckan.
– Jag tycker det är viktigt att vi som klinik känner att vi får det stödet. Det gör att vi känner oss trygga med att vi gör rätt, att vi hanterar smittan på rätt sätt. Det gör att oron bland personalen på kliniken minskar.
-Nu när vaccinering har tagit fart hade det varit bra att samhället går ut tydligt med att man fortfarande ska vara försiktig och hålla avstånd, att man fortfarande kan föra smittan vidare utan att själv vara sjuk samt fortfarande bli sjuk själv. Upplever att många som är vaccinerade (riskgrupper) säger att de kan göra vad de vill eftersom de är vaccinerade. Alldeles för många säger nej till munskydd när de sitter i väntrummet.


Klinikansvarig och tandsköterska, Lina Eneroth på Oral Care Roslags-Näsby i Stockholm

Hur skulle du beskriva året som gått?
– Året som gått har varit turbulent och ovisst för alla. En pandemi som sprider sig runt om i värden, och många människor dör. Ett samhälle som till stor del stängs ner, där vi inom tandvården måste hålla öppet och finnas där för de patienter som har akuta behov.

Vilken är din största eller viktigaste insikt eller lärdom från 2020?
– Inom tandvård ska vi alltid utgå från att alla patienter kan bära på smitta vilket innebär att vi alltid ska ha samma hygienrutiner för alla patienter. Något som har hjälpt oss till stor del på klinikerna. Dock har jag tidigare inte reflekterat över hygienrutiner i väntrummet vilket är något jag kommer att ta med mig efter pandemin. Att oftare sprita av de gemensamma utrymmena, tillhandahålla munskydd och handsprit för de som önskar och så vidare. Det kanske inte är den största insikten men jag tänker att många bäckar små …

Ett år in i pandemin, vilket stöd anser du en tandvårdsklinik behöver som mest när en pandemi som denna bryter ut?
– Vi tandvårdspersonal är precis som alla andra anställda, vi har varit lika oroliga för vår anställning och för våra nära och kära. Men något som många inom tandvården är besvikna på är att tandvårdspersonal helt glömts bort inom den stora samhällsdebatten. Vi jobbar nära våra patienter och många hade önskat att de skulle få förtur till vaccin. Nu har trycket i tidböckerna ökat och patienterna återvänt, men många av oss inom personalen är fortfarande ovaccinerade.

Ett snabbt agerande och tydlig kommunikation skapar trygghet

Sammantaget, ur ett vårdgivarperspektiv kan vi konkludera att en av de viktigaste lärdomarna är att när det gäller en pandemi som denna bör man agera snabbt för att skapa trygghet i klinikorganisationer och bland patienter, såsom i hela samhället. När omkullkastande händelser som detta inträffar måste ledningen vara konstant pålästa i olika aspekter, relaterade till ledningsgruppens olika kompetensområden, samt hela tiden agera faktabaserat. Detta är viktigt för att vara motståndskraftigt som företag men också för att eliminera eller reducera risker och oro bland klinikpersonalen.

Det är värt att tänka på, inte bara nu utan även framöver, och inte bara för oss i tandvården, att när vi följer relativt enkla hygienrutiner så minskar vi risken för att drabbas av och sprida många infektionssjukdomar som vanligen sprider sig i samhället. Detta gäller till exempel säsongsinfluensa, vinterkräksjuka och de vanliga coronavirusinfektionerna som förekommer varje vinter, men fortsatt även Covid-19 som ju lär finnas kvar ett tag i någon form. Hygienrutiner i vardagen för att förebygga Covid-19 är egentligen inte särskilt annorlunda jämfört med hygienrutiner i allmänhet.

Källa: Oral Care

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785