Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

19 september 2012

Oral Care rekryterar Mikael Zimmerman och Petteri Sjögren

Mikael Zimmerman Leg. Tandläkare och Docent i klinisk oral diagnostik blir Övergripande Odontologisk Ansvarig samt Petteri Sjögren, Leg. Tandläkare och med. dr. blir Odontologisk Sakkunnig för tandvårdsföretaget Oral Care. Oral Care bedriver mobil tandvård främst inom äldreomsorg.

Sedan starten 1989 har Oral Care fokuserat på kvalitet och patientsäkerhet och har fortlöpande utvecklat sina arbetsmetoder. Som ett led i detta har företaget bl.a. introducerat ett nytt genomgripande kvalitetssystem där all personal involveras i att ständigt förbättra processer och verksamheten. För att vidare utveckla kvalitetsarbetet i organisationen har Oral Care rekryterat två kunniga tandläkarna Mikael Zimmerman och Petteri Sjögren.

Mikael Zimmerman är odont.dr. och docent vid Karolinska Institutet där han arbetade som lärare vid Institutionen för klinisk oral diagnostik i 23 år. Åren 1993-1998 var han också ansvarig för en specialklinik som vände sig till patienter med immunbristsjukdomar som medförde särskilda tandvårdsbehov. Sedan år 2000 har Mikael Zimmerman arbetat i det egna företaget BZB Care Systems AB med kvalitet, utveckling och utbildning inom tandvården.

Petteri Sjögren är tandläkare, med. dr. på HTA-Centrum Västra Götalandsregionen i, Göteborg, och har tidigare forskat inom bland annat äldretandvård.

Niclas Palmstierna, VD för Oral Care, kommenterar anställningarna:
– Vi ser fram emot att få arbeta med auktoriteter och kunniga odontologer som Mikael Zimmerman och Petteri Sjögren. Deras kompetens inom flera områden kommer att kunna utveckla Oral Care ytterligare. Mikael har en bred erfarenhet från smittskydd, hygien och kvalitet samt tillgång till ett stort nätverk både nationellt och internationellt inom de odontologiska och medicinska fakulteterna. Petteri har stor erfarenhet av äldretandvård och av systematiska utvärderingar av klinisk forskning inom odontologi och medicin.

Det ska bli givande att få bidra med min kompetens inom ett väl etablerat och ”i tiden koncept” som Oral Care erbjuder. Att ta utgångspunkt i patientens behov genom uppsökande verksamhet och nå ut till en äldre målgrupp med stora behov är både spännande och innovativt. Jag fascineras av både konceptet och att det genererar samhällsnytta och en övergripande ekonomisk besparing kommenterar, Mikael Zimmerman, Övergripande Odontologisk Ansvarig.

Mikael och Petteri påbörjar sitt uppdrag omgående och de kommer att fortsätta med vissa konsultengagemang vid sidan om sina anställningar.

Källa: Oral Care

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev