Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagare/verksamhet

5 december 2012

Orasolv: Kommuniké från extra bolagsstämma i Orasolv AB den 30 november 2012

Kommuniké från extra bolagsstämma i Orasolv AB den 30 november 2012

Bolaget har fått ett antal nya aktieägare som ser stor potential i bolagets uppdaterade strategi och vill ta aktiv del i dess fullföljande genom att bli verksamma i styrelsen. Dessa aktieägare hade därför påkallat den extra bolagsstämman.

Bolagsstämman beslutade:

Val av styrelse

Ny styrelseordförande är Håkan Hallberg och ny ordinarie ledamot Per Nilsson. Rune Löderup, Göran Lindblad samt Bengt Eliasson blev omvalda som ordinarie ledamöter. Inga suppleanter har utsetts.

Håkan Hallberg har lång erfarenhet från sjuk- och hälsovårdsbranschen från såväl noterade bolag som onoterade. Per Nilsson har arbetat som managementkonsult och är idag verksam inomförsäkringsbranschen samt med egna investeringar.

Styrelsens arvode

Beslutades att halvera styrelsens arvode med 50 %.

Beslut om konsulter och konsultarvoden

Beslutades att inga konsultuppdrag ska kunna faktureras bolaget utan styrelsens i förväg godkännande av uppdraget.

Val av valberedning

Beslutades att utse valberedning. En representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare vid utgången av 2012 skall grunda bolagets valberedning. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen utser valberedningens ordförande.

Ersättningskommitté

Beslutades att styrelsen ansvarar för eventuella ersättningsprogram.

För mer information, vänligen kontakta:

VD

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterad på Aktietorget.

Källa: Orasolv

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev