Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

10 mars 2011

Orasolv vill satsa offensivt genom utvecking och förvärv

Styrelsen i Orasolv AB har beslutat att genomföra ennyemission av aktier om högst 8,386 MSEK med företräde för Bolagets aktieägare. Nyemissionen är i sin helhet garanterad. Emissionslikviden ska användas för attgenomföra en offensiv satsning på att förvärva och utveckla tandvårdsklinikerinom tandvården i Sverige.

Fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 1 SEK. Emissionen är säkerställd via teckningsförbindelsersamt emissionsgarantier. Avstämningsdagen är den 16 mars 2011 och teckningsperioden är den 21 mars 2011 till 4 april 2011.

Styrelsen för Orasolv konstaterar att Orasolv behöver medel för att genomföra enoffensiv satsning på att förvärva och utveckla tandvårdskliniker inom tandvårdeni Sverige. Tandvårdsbranschen har påbörjat en strukturomvandling, i vilkenOrasolv avser att bli en av de ledande aktörerna. Den drivs av nya lagregler,förändring av branschbeteenden och åldersstrukturen på både tandläkare ochpatienter samt kostnader för investeringar i ny teknik.

Källa: Webfinanser/Läs mer ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev