Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

sjukfrånvaro

7 augusti 2022

Oroväckande hög sjukfrånvaro inom tandvården

Laboratoriepersonal hade lägre sjukfrånvaro än klinisk personal. Lågavlönade yrken hade högre sjukfrånvaro än högavlönade yrken och kvinnor var genomgående mer sjukfrånvarande. Det framgick när Försäkringskassan redovisade statistik för sjukfrånvaro för 2021.

Tandteknikerna har minst sjukfrånvarodagar inom professionen

En tandtekniker är sjuk i snitt 8,0 dagar per år: 10,7 dagar för kvinnor, 5,8 dagar för män. Tandteknikernas snittfrånvaro är under genomsnittet för svenska yrkesarbetande. 2021 var svensken i genomsnitt sjukfrånvarande 8,6 dagar; kvinnor 11,4 dagar och män 5,8 dagar.

Tandläkare sjukfrånvarande över nio dagar per år 

En tandläkare har en något högre sjukfrånvaro, i snitt 9,3 arbetsdagar per år. Hos tandläkare är skillnaden mellan kvinnor och män markant. Kvinnliga tandläkare uppvisar över dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med manliga; 11,9 dagar mot 5,5 dagar.

Under och över snittet

Sammantaget hamnar tandläkarna strax över genomsnittet i sjukfrånvarodagar för svenska yrkesgrupper, När det gäller enbart män, hamnar de strax under det svenska genomsnittet.

Tandhygienister och tandsköterskor

Vad gäller tandhygienister är motsvarande siffra 11,7 dagar per år och för tandsköterskor 12,9. Statistik nedbruten på kön (som domineras av kvinnor) finns inte tillgänglig för de yrkena.

Tandsköterskor särskilt drabbade

Tandsköterskor ingår i gruppen Vård- och omsorgspersonal. Detta är den värst drabbade gruppen i samhället, enligt Försäkringskassan:

Här finns yrken som barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, tandsköterskor, skötare och vårdare. Sjukfrånvaron i gruppen var 174 sjukfall per tusen förvärvsarbetande år 2021 och här arbetar närmare 560 000 personer, varav 450 000 kvinnor.

Ett mått som används är ”Antal startade sjukfall per 1 000 förvärvsarbetande”. Det anger antal startade sjukfall längre än 14 dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt varianter av dessa under ett kalenderår. Tandsköterskor och tandhygienister hade 163 respektive 157, vilket borde vara en oroväckande hög siffra. Jämförelsevis uppvisar pizzabagare talet 61, städare 136 och grovarbetare inom bygg och anläggning 121.

Nedgång sedan 2016

Sjukfrånvaron i Sverige över tid visar på en nedgång mot 2016, då snittnivån var 10,6 dagar per år. Generellt har privatanställda lägre sjukfrånvaro än kommunal- och statsanställda.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev