Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

16 juni 2011

Patienter gillar e-recept

En klar majoritet av tillfrågade svenska patienter välkomnar, liksom förskrivare och farmacevter, e-recept. Det visar en nationell kartläggning från forskare vid e-hälsoinstitutet i Kalmar.

Forskarna skickade en enkät till 1429 personer som hade elektroniskt sparade recept, och fick svar från 739 personer.

En stor majoritet, 85 procent, av de som svarade var positiva till e-recept, och ungefär lika många var positiva till elektronisk lagring av recept. Patienter i åldersgruppen 25-39 år var mest positiva, medan patienter över 75 år var mest negativa till e-recept.

Studien publicerades häromveckan i den brittiska tidskriften Journal of Pharmaceutical Health Services Research, och har finansierats av Apoteket AB.

Patientstudien är den sist publicerade av tre liknande studier som kartlagt attityderna till e-recept hos förskrivare, farmacevter respektive patienter.

Även förskrivarna var överlag nöjda med e-receptfunktionaliteten, men lyfte fram problem med bland annat svårighet att makulera recept, skiftande nomenklatur i journalsystem och utbildning i hantering av förskrivarmodulen.

Den studien publicerades i tidskriften BMC Medical Informatics and Decision Making 2009, och omfattade enkätsvar från 431 läkare i sju svenska landsting.

De apoteksverksamma farmacevterna stämde in i hyllningskören – 98 procent av cirka 250 tillfrågade farmacevter i delstudie nummer två var positiva till e-recept.

De vanligaste negativa synpunkterna från farmacevter var svårigheten att göra förändringar i e-recepten och tekniska problem som gjorde att man nekades åtkomst till systemet.

Delstudien om farmacevternas attityder till e-recept publicerades i fjol, liksom patientstudien, i Journal of Pharmaceutical Health Services Research.

Forskarna bakom patientstudien är Tora Hammar, Sofie Nyström, Göran Pettersson och Bengt Åstrand, som bland annat är knutna till e-hälsoinstitutet i Kalmar, samt Tony Rydberg, Vårdapoteket, som arbetade inom Apoteket AB när studien genomfördes.

Källa: Svenskfarmaci.se Sveriges Farmacevtförbund

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev