Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

30 juni 2013

Patientmaktsutredningen lämnar slutbetänkande

Patientmaktsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Ansvarsfull hälso- och sjukvård till regeringen. I betänkandet lämnar utredningen förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). De lämnar också förslag till bland annat förslag till hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor samt en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation.

Johan Assarsson överlämnar betänkande till socialminister Göran Hägglund.
Johan Assarsson överlämnar betänkande till socialminister Göran Hägglund.
Foto: Regeringskansliet/Hanna Hedenius.

Den nya lagen ska vara en ramlag och samla generella bestämmelser om organisation och ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvården.

Förslag till samlad patientlagstiftning

I delbeänkandet Patientmakt, som överlämnades i januari, föreslogs en reform för att ytterligare stärka patientens ställning i vården, bland annat genom en samlad patientlagstiftning och ökad valfrihet. Utredaren Johan Assarsson belyste hur det ska ske genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

En utgångspunkt för utredarens arbete har varit att förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård.

Patienten i centrum

I utredarens uppdrag har det ingått att se över hur lagstiftningen kan utformas så den blir så lättillgänglig, överskådlig och pedagogisk som möjligt för såväl patienter och allmänhet som hälso- och sjukvårdspersonal.

Förslagen diskuterades vid ett seminarium med bland andra den särskilde utredaren Johan Assarsson och socialminister Göran Hägglund. Socialministern inledde seminariet och reflekterade över patientens roll.

– Det är patienten och inte systemet som ska stå i centrum. I betänkandet presenteras en lagstiftning som är greppbar. Den är möjlig för patienten att förstå och lätt för hälso- och sjukvården att tillämpa. Det gör att lagen kommer att fungera bättre än tidigare, sa Göran Hägglund.

Diskussioner om förslag

Vid seminariet deltog ett sextiotal representanter från myndigheter, patientföreningar och media som diskuterade förslagen och fick möjlighet att ställa frågor.

Maria Gardsäter från Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Heidi Stensmyren från Sveriges läkarförbund var särskilt inbjudna för att delta i diskussionerna och kommentera förslaget till patientlag. Caroline Andersson från Myndigheten för vårdanalys och Toivo Heinsoo från Stockholms län landsting kommenterade förslaget till stärkt valfrihet.

Patientmaktsutredningen

Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning tillsattes 2011. Utredaren har haft i uppdrag att föreslå hur

– patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare,
– patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet,
– berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning, och informationsutbytet mellan patient och vårdgivare kan underlättas och utvecklas.

Utredningen har tagit ställning till och lämnat förslag på hur en samlad patientlagstiftning bör utformas och vilka bestämmelser med betydelse för patientens ställning som den bör innehålla.

Källa: Regeringskansliet

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev