Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kvalitet

13 juni 2011

Personalen allt bättre på att följa hygienrutinerna

Både i kommunerna och i landstingen har vårdpersonalen blivit bättre på allt från att sprita händerna till att bära kortärmat vid kontakt med patienterna. Men det är långt kvar till hundra procents följsamhet.

Fakta om undersökningen:

27 000 anställda i kommuner och landsting fanns med i vårens mätning.

23 000 patienter fanns med vilket innebär att så gott som samtliga som låg inlagda på sjukhus fanns med.

Det visar resultaten från SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, senaste nationella mätning från i våras.

Jämfört med hösten 2010 följde 64 procent av all landstingspersonal som deltog i mätningen samtliga hygienrutiner och klädregler som mättes: desinfektion av händerna före och efter kontakt med patienten, korrekt användning av handskar, korrekt användning av skyddsrock, kortärmat, fri från ringar, klockor och armband samt kort eller uppsatt hår. Vid den förra mätningen var det endast 56 procent av landstingspersonalen som följde samtliga rutiner och regler.

Kommunerna sämst

I kommunerna följde endast knappt hälften av personalen samtliga hygienrutiner och klädregler. Men det går framåt. Vid mätningen i höstas låg andelen som följde samtliga rutiner på endast 39 procent. I våras på 49 procent.

Den enskilda rutin som följs minst är som tidigare att sprita händerna före kontakt med patienten. I kommuner gjordes detta i endast 62 procent av fallen, i landstingen i 76 procent. I både kommunerna och landstingen har dock personalen bättrat sig med några få procentenheter.

Vårdrelaterade infektioner

Andelen vårdrelaterade infektioner har endast sjunkit marginellt från den förra mätningen, från 9,4 procent till 9,2. När mätningarna startade 2008 var andelen vårdrelaterade infektioner 11,3 procent.

Källa: Vårdförbundet ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev