Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Planmeca Group slår ihop Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB i Sverige

Planmeca Group meddelar att man har som avsikt att slå samman verksamheterna för dentalleverantörerna Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB i Sverige. Den planerade sammanslagningen vill skapa en ännu starkare dentalleverantör som ska sätta nya standarder för kvalitet och kundservice på svenska dentalmarknaden. Samtidigt utgör den avsedda fusionen en naturlig fortsättning på synergierna mellan Planmeca Group och KaVo. Planmeca Groups moderbolag, Planmeca Oy, förvärvade tyska KaVo Dental GmbHs dentalunit- och instrumentverksamhet i slutet av 2021.

Att slå ihop de svenska verksamheterna i Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB skulle förena det bästa av två världar för att leverera service som kan möta både de högsta industristandarderna och kundernas förväntningar. Dessutom skulle den avsedda sammanslagningen möjliggöra ett ännu bredare utbud av kvalitetsprodukter till tandläkare och tandvårdsspecialister över hela Sverige, inklusive en heltäckande servicenivå med Nordens största dentala service- och supportorganisation.

Båda bolagen kommer att fortsätta sin verksamhet tills den planerade sammanslagningen är genomförd (beräknat sommaren 2024). Vid en eventuell fusion kommer KaVos avtal och åtaganden att övergå till Plandent AB.

Tillsammans ser vi fram emot att leverera ett produkt- och tjänsteutbud som är bättre än någonsin till alla våra uppskattade kunder och partners inom den svenska tandvårdsbranschen.

Det ska betonas att den beskrivna sammanslagningen är en plan och att genomförandet är föremål för både fackliga förhandlingar och juridisk prövning.

Plandent Division är en kedja av helhetsleverantörer inom dentalbranschen som erbjuder tjänster till tandläkare och andra tandvårdsspecialister. Plandent Division har sitt huvudkontor i Helsingfors i Finland och verkar dessutom i Norden och Baltikum, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Österrike och Polen. Divisionen, som innefattar det svenska dotterbolaget Plandent AB, är en del av finska Planmeca Group, som är verksamt inom medicinsk teknik.

KaVo Dental Nordic AB är ett dotterbolag till den välrenommerade tyska dentaltillverkaren KaVo Dental GmbH och ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av KaVos dentalunitar, instrument och labbutrustning samt samtliga eftermarknadstjänster i Sverige. KaVo kommer fortsättningsvis att verka självständigt genom distributörer i Finland, Norge, Island, Danmark och Baltikum.

Källa: Plandent AB/KaVo Dental Nordic AB

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev