Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Praktikertjänst når rekordresultat i ny medarbetarundersökning

Carina Olson, Praktikertjänsts vd och koncernchef Foto: Mattias Bardå

Praktikertjänsts årliga medarbetarundersökning Arbetsmiljöpulsen visar rekordhöga resultat och rekord i antalet respondenter.

Index för ambassadörskap, eNPS, ökar med sex enheter till 52 (46), hela 32 enheter över målet på 20. Hållbart medarbetarindex, HME, ökar till 85 (84).

Varje år får Praktikertjänsts alla medarbetare, exklusive delägare, i år knappt 6 200 personer, möjlighet att svara på medarbetarundersökningen Arbetsmiljöpulsen.

I undersökningen – som i år besvarades av över 4 100 medarbetare jämfört med cirka 3 700 i fjol – ställs frågor om stress, motivation, ledarskap och trivsel, men det finns även frågor kring diskriminering, kränkande särbehandling samt hot och våld.

Frågorna utgår från Hållbart medarbetarengagemang, HME, en modell för att utvärdera medarbetarnas engagemang som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Årets undersökning genomfördes i oktober 2023 och 67 procent av alla tillfrågade medarbetare svarade. Resultaten visar en fortsatt hög nöjdhet där ”Employee net promoter score”, eNPS, landar på 52, en ökning med sex enheter jämfört med i fjol och långt över målet på 20.

– Det är tredje året i rad som vi lyckas nå riktigt starka resultat i medarbetarundersökningen och det gör mig både glad och stolt. Under fjolåret genomförde vi över 30 förvärv och startade en rad nya verksamheter och det är medarbetare som nu gjort sitt första riktiga år inom Praktikertjänst och de, liksom majoriteten av alla anställda, trivs riktigt bra, säger Carina Olson, Praktikertjänsts vd och koncernchef, och fortsätter:

– Resultaten visar också att vårt systematiska arbete kring arbetsmiljö ger effekt och jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i undersökningen och som bidrar till att vi tillsammans förbättrar och utvecklar både Praktikertjänst och den svenska tandvården och hälso- och sjukvården, förklarar Carina Olson, och avslutar:

– Ett sunt och hållbart arbetsliv borgar för nöjda patienter och att fler söker sig till Praktikertjänst. Tillsammans gör vi varje dag skillnad för tusentals patienter och grunden till våra starka resultat i både medarbetarundersökningar och patientnöjdhetsmätningar bygger på lokalt engagemang, lokalt inflytande och korta beslutsvägar som premierar nytänkande och att man som medarbetare känner att man har en röst som räknas och hörs.

Om eNPS

eNPS, eller Employee Net Promoter Score, är ett nyckeltal som används för att mäta engagemang och ambassadörskap på en arbetsplats och visar hur troligt det är att medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsplats vidare till andra. Skalan går från -100 till +100 och endast medarbetare som svarar nio eller tio på en tiogradig skala bidrar positivt till resultatberäkningen. Ett acceptabelt resultat anses vara 0 till 25 och ett bra resultat bedöms vara 26 till 50. Allt över 50 är mycket bra och ovanligt.

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev