Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Praktikertjänst satsar på kvalitetsutveckling – förstärker med fyra kvalitetssamordnare

Som en del av vårdföretaget Praktikertjänsts långsiktiga kvalitetsarbete förstärks nu kvalitetsavdelningen med fyra kvalitetssamordnare. Samordnarna ska ge bolagets verksamheter handfasta råd och proaktivt stöd i kvalitetsfrågor samt bidra till att implementera ledningssystemet på cirka 1 000 mottagningar.

Rekryteringen av kvalitetssamordnare inleddes under våren och kvalitetsorganisationen kommer i januari att ha förstärkts med fyra personer. Totalt kommer då 15 personer att arbeta på Praktikertjänsts kvalitetsavdelning med att stötta verksamheter inom både tandvård och hälso- och sjukvård.

– Många verksamheter vill vässa kvalitetsarbetet och arbeta mer systematiskt, bland annat för att möjliggöra utveckling och utbildning inom en rad olika områden, exempelvis patientsäkerhet, strålsäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Kvalitetssamordnarna är ett viktigt steg för att stötta verksamheterna i den riktningen, säger Marie Grunnesjö, kvalitetschef på Praktikertjänst.

Kraven som ställs från myndigheter, regioner, patienter och medarbetare har ökat kraftigt under senare år och bedömningen är att kraven fortsätter att öka kommande år.

– För att möta kraven behöver vi identifiera förbättringsområden, åtgärda och sprida kunskap och stödja det löpande förbättringsarbetet, säger Marie Grunnesjö.

De nya kvalitetssamordnarna skapar ett tydligt mervärde för Praktikertjänsts mottagningar, och i förlängningen även patienterna, och bidrar till att det ska vara lätt att göra rätt.

– Kvalitetssamordnarna är indelade geografiskt och ska bidra till att alla verksamheter känner lokalt stöd i kvalitetsarbetet samt hjälpa till att identifiera goda exempel och förbättringsområden, sprida kunskap inom kvalitetsområdet och möjliggöra för alla Praktikertjänsts medarbetare att arbeta med ständiga förbättringar, säger Marie Grunnesjö, och fortsätter:

Marie Grunnesjö, kvalitetschef på Praktikertjänst

Marie Grunnesjö, kvalitetschef på Praktikertjänst

– Det är helt centralt att vi ytterligare höjer ribban för vårt interna kvalitetsarbete. De saker vi gör ska vi göra rätt och vi ska följa de lagar och förordningar som styr våra verksamheter. Det gynnar alla verksamheter och i slutändan våra patienter.

 

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev