Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Debatt

9 april 2020

Praktikertjänst: Värna pensionärerna – förläng tandvårdsstödet

Tusentals patienter skjuter upp tandvårdsbehandlingar för att hålla social distans. För att trygga patienternas ekonomi borde regeringen snarast förlänga perioden för tandvårdens högkostnadsskydd, skriver två chefer vid Praktikertjänst.

Den svenska tandvården fungerar i grunden väldigt väl och munhälsan är generellt god i stora delar av landet och i de flesta åldrar. Detta beror bland annat på en tandvårdsutbildning i världsklass, ett bra samarbete mellan offentliga och privata aktörer och ett välfungerande tandvårdssystem med förnuftiga subventioner.

Men precis som många andra branscher så står tandvården inför stora utmaningar i den rådande coronapandemin. Det handlar knappast bara om vårdgivarna, utan kanske i ännu högre grad om patienterna.

Skjuter upp behandling

Många har svårt att boka tider och andra tvingas skjuta upp planerade behandlingar på obestämd tid, något som för flera kan bli kännbart i plånboken.

För att trygga patienternas ekonomi borde regeringen därför snarast se över och förlänga perioden för tandvårdens högkostnadsskydd.

Det är nämligen tusentals patienter som har en pågående och långgående tandvårdsbehandling, men som på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om isolering och social distansering väljer många att skjuta upp den.

Mista högkostnadsskydd

Eftersom högkostnadsskyddet endast gäller under en tolvmånadersperiod – med start när åtgärden initialt registreras hos Försäkringskassan – så kan en avbruten och uppskjuten behandling bli en kostsam historia för många.

I praktiken innebär det alltså att många patienter riskerar att gå miste om tandvårdens högkostnadsskydd. Framförallt påverkas många äldre, som ju är de med störst behov av tandvård och den grupp som behöver isoleras mest under coronapandemin.

Politikernas bord

Som systemet är utformat så kan ersättningsperioden inte förlängas. Tolvmånadersgränsen är reglerad i lag, vilket innebär att frågan inte landar hos Försäkringskassan eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, utan hamnar på regeringens och riksdagens bord.

Besluta om förlängning

För att värna tandhälsan och de äldsta och sköraste är det därför rimligt att regering och riksdag skyndsamt behandlar frågan och beslutar om förlängning eller dispens.

Risken är annars att munhälsan under kommande år kraftigt försämras eftersom många inte har råd med sina behandlingar.

Ann-Chriztine Ericsson
Leg. tandläkare och chef hållbarhet och kvalitet, Praktikertjänst
Anders Jonsson
Leg. tandläkare och kvalitetschef, Praktikertjänst

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev