Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Praktikertjänst växer med ny verksamhetsform

Sedan Praktikertjänst Dental startade för knappt fyra år sedan har man vuxit från en till 22 mottagningar. Idag drivs mottagningar från Ystad i söder till Luleå i norr och planen är att nå 30 mottagningar innan året är slut.

Praktikertjänst Dental är en verksamhetsform inom Praktikertjänst som lanserades hösten 2018. Den innebär att tandläkare erbjuds anställning och ansvar för en verksamhet utan att vara delägare i koncernen, något som tidigare varit ett krav.

’- Rekrytering i tandvården är en enorm utmaning och kravet på delägarskap i Praktikertjänst för att driva en verksamhet innebar vissa begränsningar. Så till grund för satsningen finns ambitionen att vara det självklara valet för alla tandläkare som vill arbeta privat, säger Carina Olson, vd och koncernchef på Praktikertjänst, och fortsätter:

– Förhoppningen är också att många av de verksamhetschefer och tandläkare som vi rekryterar till Praktikertjänst Dental kommer att bli delägare på sikt. Den grundläggande idén är delägarskapet och då kan Praktikertjänst Dental fylla en funktion som en slags karriärväg in i Praktikertjänst.

Carina Olson, vd och koncernchef på Praktikertjänst

Carina Olson, vd och koncernchef på Praktikertjänst

Och det har visat sig fungera. Under våren 2022 har den första verksamheten inom Praktikertjänst Dental omvandlats till en delägarledd moderbolagsverksamhet.


Paola Blanco, Susanne Gilbertsson och Heléne Larsson på Praktikertjänst Kungsgatan 48, Stockholm

Mottagningen som nu går från Praktikertjänst Dental till moderbolaget Praktikertjänst är PTJ Dental Kungsgatan 48 i Stockholm med tandläkaren Paola Blanco i spetsen. Hon tog över som verksamhetsansvarig under 2021 och tar nu alltså klivet till delägare.

– Jag har arbetat som tandläkare i nästan tio år nu och har haft förmånen att arbeta både i Folktandvården och i privat regi. Efter ett par år som verksamhetsansvarig känns det nu helt rätt att gå in som delägare i Praktikertjänst och helt ta över driften och ansvaret för en egen klinik, säger Paola Blanco, tandläkare och verksamhetschef, och fortsätter:

– Patienterna kommer inte att märka någon större skillnad, men för mig är det ett viktigt steg i min fortsatta karriär.

Praktikertjänst Dental kan vara ett alternativ för tandläkare som inte känner sig redo att ta steget och driva och ansvara för en egen verksamhet.

– Det finns ett stort intresse för Praktikertjänst och delägarskapet, men många efterfrågar också någon form av mellansteg in i bolaget, och då kan Praktikertjänst Dental vara ett tryggt och bra sätt att ta ett första steg in i privattandvården, säger Ann-Britt Östlund, chef för Praktikertjänst Dental, och fortsätter:

– Många som vi pratar med upplever att Praktikertjänst Dental innebär en lägre risk och färre skyldigheter jämfört med att bli delägare. Och det stämmer ju samtidigt som det finns en rad möjligheter att påverka den personliga utvecklingen, exempelvis kring ledarskap, ekonomi och kliniska kunskaper.

Sedan Praktikertjänst Dental startade under hösten 2018 har verksamhetsformen vuxit snabbt. Idag finns 22 kliniker från Ystad via Linköping till Luleå. Vissa har förvärvats från moderbolaget medan andra varit helt externa. Vissa ägare har valt att arbeta kvar medan andra helt lämnat då de valt att pensionera sig.

’- Vi har haft förmånen att lyckas rekrytera många rutinerade tandläkare och har vuxit snabbt, kanske snabbare än våra bedömningar, och det beror bland annat på att det finns många välskötta kliniker runt om i landet, men också att vi är på väg genom ett generationsskifte. Många tandläkare har arbetat hårt i decennier och väljer nu att lämna över stafettpinnen, och vi är gärna med i den successionen, säger Ann-Britt Östlund.

Ann-Britt Östlund, chef för Praktikertjänst Dental

Ann-Britt Östlund, chef för Praktikertjänst Dental

De kliniker som Praktikertjänst Dental tar över fortsätter ofta arbetet i samma anda som tidigare och för patienterna blir det sällan någon större skillnad. De flesta medarbetare stannar kvar, även om det kan komma en ny verksamhetschef.

Bakom Praktikertjänst Dentals tillväxt finns en strukturerad plan och målet är att hitta välskötta mottagningar tillsammans med befintliga medarbetare.

– Med Praktikertjänst Dental breddar vi rekryteringsbasen. Det innebär att vi kan knyta fler tandläkare till Praktikertjänst och erbjuda dem både bredd och utveckling. På knappt fyra år har vi knutit 22 mottagningar till oss och förhoppningen är att vi ska vara 30 innan året är slut.

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev