Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag 2021

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag delas ut varje år och syftar till att stimulera vetenskapliga och verksamhetsutvecklande projekt som kan få betydelse för både vårdens och koncernens framtida verksamhet och utveckling. Totalt delas 270 000 kronur ut.

’- Forskning och verksamhetsutveckling är centrala delar av Praktikertjänst och det här bidraget har vi delat ut i över 20 år, och det har bidragit till viktiga landvinningar i både tandvården och hälso- och sjukvården, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsnämnd.

I år tog nämnden emot sju ansökningar, en ökning jämfört med fjolåret då endast två bidrag kom in. Minskningen under 2020 bedömdes bland annat bero på coronapandemin.

– Jag vill rikta ett varmt tack till alla de som ansökt om bidrag i år och ett särskilt grattis till de som nu tilldelas ekonomiska resurser för sina respektive projekt, säger Anders Jonsson.

Han sätter dysfunktionella tuggvanor under lupp

George Homsi är specialisttandläkare i oral protetik och verksamhetschef på Tandvården Sergel i Stockholm. Sedan 2016 är han också doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm och arbetar på avhandlingen ”Optimization of masticatory function in people with dental implants”.

Genom avhandlingen vill George Homsi hitta sätt att identifiera dysfunktionella tuggvanor hos patienter med implantatbroar samt mäta muskel- och hjärnaktivitet kopplade till tuggfunktion. För att förbättra tuggfunktionen hos dessa individer ska även ett tuggträningsprogram tas fram.

– Genom det här arbetet hoppas jag kunna hjälpa implantatpatienter att bättre återfå sin tuggförmåga som är viktigt för god nutrition, inte minst hos äldre, säger George Homsi, specialisttandläkare och verksamhetschef på Tandvården Sergel, och fortsätter:

– Det här är den andra gången jag tilldelas forskningsbidrag från Praktikertjänst, och resurserna är väldigt välkomna och kommer bland annat att användas för att slutföra delar av arbetet.

George Homsi delar bidraget med Sofia Olsson som är diabetessjuksköterska på vårdcentralen Brahehälsan Löberöd och specialiserad inom intensivvård. Tillsammans med Monica Larsson och Staffan Olsson – båda specialister i allmänmedicin – har hon tilldelats forskningsmedel för projektet ”Subgruppera våra diabetiker” som syftar till att undersöka hur mottagningens listade diabetespatienter är fördelade inom olika subgrupper.

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev