Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

25 mars 2014

Praktikertjänsts nybygge på Skeppsbron i Malmö

Praktikertjänsts toppmoderna tandvårdsklinik är inrymd i det gamla posthuset vid Malmö Central. Här arbetar 25 personer i sex tandläkarteam (solo group) och delar på nio behandlingsrum. Grundtanken med Praktikertjänsts etablering var att underlätta för äldre tandläkare som på sikt vill trappa ner att få ta del av den senaste tekniken utan att behöva stå för alla investeringar själva. Samtidigt ville Ptj locka till sig yngre tandläkare.

Praktikertjänst testar nytt koncept

Trenden är tydlig, i städerna går utvecklingen mot större kliniker. Yngre tandläkare vill inte ta över enmanskliniker och Praktikertjänst kände sig tvingade att pröva något nytt i stil med Smile och Colosseums satsningar.  Praktikertjänst första klinik av det här slaget ligger på Arlanda Sky City och etablerades 2010.

 

_MG_0778       _MG_0835

Ljus och öppenhet präglar den nya tandvårdskliniken på Skeppsbron Malmö

 

Den nya kliniken i Malmö har en öppen planlösning och är ljust och vackert inredd.  Patienterna upplever ibland att det är lite bullrigt men i stort fungerar lokalerna väl för både patienter och personal. Kliniken har också separata samtalsrum, kontor, personalrum och konferensrum mm.

Bygg inte på distans

Klinikbygget leddes från Praktikertjänst i Stockholm.  Ett så omfattande bygge kräver löpande diskussioner och snabba beslut och det visade sig vara näst intill omöjligt att driva ett så stort projekt på distans men efterhand kom man iland.

Koordinator med ansvar för reception mm

Till att börja med skötte respektive teamsköterska mottagandet av patienterna i receptionen men p.g.a. det stora patientflödet behövde man anställa en koordinator som kunde vara på plats i receptionen i det stora väntrummet.  Kliniken har öppet kl 7-19 utom på fredagar då man stänger kl 17.

 

_MG_0800

Receptionen är hjärtat i verksamheten där klinikens koordinator tar emot

 

Idag arbetar sex allmäntandläkare med olika profil inom kvalificerad tandvård på kliniken, varav en ung kollega. På sikt hoppas man få in en specialist i parodontologi eller endodonti.

Kliniken har en gemensam webbsida (under arbete) och också individuella sidor för de olika teamen.

Team Milstam

_MG_0284

Thomas Milstam med sitt team

 

Thomas Milstam som leder ett av teamen på Skeppsbron tar emot och berättar om hur man initialt lade upp arbetet på den nya kliniken. Tillsammans med en av tandläkarkollegorna var han tidigare verksam på en Ptj- klinik på Gustaf Adolfs torg i centrala Malmö.

”Det som lockade med en större klinik var att få tillgång till den nya tekniken och ytterligare utveckla mitt intresse för estetik. Idag är det tufft att själv bära investeringen för ny utrustning som t.ex. laser, digitala avtryck och Cad/Cam”, säger Thomas.

Enligt Thomas ligger idag overhead-kostnaden för en tandvårdsklinink/tandläkare på 60 % av omsättningen – bland den högsta av alla verksamheter.

Thomas har en tydlig profil mot estetisk tandvård och arbetar gärna med stora fall. Han är mycket engagerad i SACD, har ett stort intresse för bettfysiologi och är aktiv i en Dawson Study Group. Thomas opererar också implantat för två av sina kollegor på kliniken.

Viktigt att tidigt låta klinikpersonalen träffas och planera arbetet

”Det fanns en oro bland klinikpersonalen inför flytten. Mycket var nytt och bl a skulle man samsas om en gemensam steril och reception. Vi beslutade därför att låta klinikpersonalen träffas för att prata sig samman redan innan vi öppnade. Det löste många problem och svetsade ihop hela arbetsstyrkan redan från början”, berättar Thomas.

”Det är också viktigt att kontinuerligt ha sådana träffar. Vi har regelbundet både klinikmöten och teammöten. Det gäller att inte glömma den sociala delen om samarbetet mellan alla medarbetare ska fungera i det ibland hetsiga arbetstempot.”

Koordinator för dagliga driften

Numera har kliniken också en koordinator som ansvarar för receptionen och kontakter med lab och andra samarbetspartners. Hon övervakar också driften av de viktiga it-lösningarna mm.

Viktiga lärdomar vid klinikbygge

Thomas sammanfattar sina viktigaste lärdomar från kliniketableringen på Skeppsbron med följande punkter:

  1. Ha alltid en byggledare på plats som ansvarar för projektet
  2. Anställ en koordinator på kliniken – det är nödvändigt att ha en sammanhållande kraft på en större klinik både för patientkontakter och för övervakning och drift av teknik och IT-system etc.
  3. Satsa tidigt på att engagera personalen i planeringsarbetet, fortsätt sedan med regelbundna möten och skapa också utrymme för sociala kontakter.

Avslutningsvis kommer vi in på Thomas stora engagemang för tandvård och viljan att fortsätta att utvecklas. Han brinner för Smile Design och att kunna ge patienterna ett ”harmoniskt leende; tändernas harmoni, tandköttets, läpparnas och leendets harmoni. Och inte minst om hela ansiktets harmoni”.

”Jag har mött tre profeter under mitt yrkesverksamma liv – Per-Ingvar Brånemark, Jan Lindhe och Peter Dawson. Deras arbete inspirerar mig fortfarande i mitt dagliga arbete”, avslutar Thomas Milstam som lever efter devisen ”Innan jag dör skal jag bli en bra tandläkare!”

 

 Tandvården Skeppsbron Malmö


/Gunilla Ekholtz
Skribent
gunilla@ekholtz.se
0766-452919

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev