Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

TANDVÅRDSUTREDNING

14 mars 2018

Privattandläkarna kommenterar ny tandvårdsutredning

Med anledning av regeringens beslut om ny tandvårdsutredning kommenterar Privattandläkarna att det är ungefär lika många som avstår från övrig hälso- och sjukvård, trots behov.

Flera undersökningar visar att ca 15 procent av befolkningen avstår från tandvård trots behov. Det är ungefär lika många som avstår från övrig hälso- och sjukvård trots behov. Flera undersökningar visar även på att det finns stora socioekonomiska skillnader i tandhälsa, samma socioekonomiska skillnader finns även i övrig hälsa. Det är därför bra att utredningen har en bred utgångspunkt. Att samma mönster återfinns i hela hälso- och sjukvården tyder på att kostnaden inte är en avgörande fråga för varför personer avstår från tandvård trots behov. Privattandläkarna noterar även att utredningen Ett tandvårdsstöd för alla (SOU 2015:76) konstaterar att det särskilt är äldre som verkar avstå från tandvård trots behov.

Privattandläkarna noterar också att regeringen betonar att utredningens arbete ska präglas av ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt. Privattandläkarna kommer naturligtvis att bidra med erfarenheter från de privata vårdgivarna som utför mer än hälften vuxentandvård.

 

Källa: Privattandläkarna

Vill se mer jämlik tandvård

Veronica Palm utredare av tandvårdssystemet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev