Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

TANDVÅRDSUTREDNING

23 november 2021

Privattandläkarna: Prisreglering förödande för tandvården

’- En prisreglering innebär förödande konsekvenser för tandvården. Så skrev Privattandläkarna i sitt remissvar till Tandvårdsutredningen. Prisregleringar ger en sämre tandvård över lag och ger patienter sämre möjlighet att förstå vad som ingår, enligt Privattandläkarnas näringspolitiske chef Lars Olsson.

Vad tycker ni – Privattandläkarna – om tandvårdsutredningen?

Lars Olsson

Lars Olsson, näringspolitisk talesman, Privattandläkarna. Fotograf: Lieselotte van der Meijs

– Det finns delar som är positiva och det finns delar som är negativa. Förslaget om sänkt ålder på barn och ungdomstandvård är positivt samt förslaget om att flytta huvudmannaskapet till en stor del av den regionsfinansierade tandvården för vuxna är också positivt. Men det överskuggas ju av att man företar prisreglering på en del av tandvården.

Är utredningen negativ till privat tandvård?

– Vi tycker inte det. Inte i själva utredningen. Det finns några dragningar i sammanfattningen ibland som kanske kan tyda på det. Utredningen är ganska bra på att förklara varför vi är en stor del av tandvårdsmarknaden.

Ni skriver i ert remissvar: ”Förslaget innebär att cirka 15 procent av den tandvård som i dag omfattas av fri prissättning skulle prisregleras. En prisreglering skulle få förödande konsekvenser för tandvården”. Formuleringen ”förödande” låter ganska drastiskt.

– Man vill införa en prisreglering i en del av tandvården som inte omfattas av prisreglering idag och vår bedömning är att det inte går att göra så. Det innebär ju att på 15 procent av tandvårdsmarknaden, där fastställer inte vårdgivarna sina priser längre. Utan det gör staten. Vår bedömning är att det kommer att påverka hela tandvårdsmarknaden för det kommer att påverka prissättningen på övrig tandvård.

– Av de här 15 procenten, så kommer någon – antingen staten eller vårdgivaren – tvingas begränsa vad som ingår i de här 15 procenten.

Vad ingår i de 15 procenten?

– Det är utredningens egen beräkning. Det är undersökningar och en viss del av den förebyggande tandvården. Ett problem är att ingen vet vad som ingår i en undersökning. Om man nu prisreglerar något då är det extremt tydligt att veta vad som ingår och det har inte utredningen riktigt gjort.

– Vi tror att effekterna av förslaget kommer att bli att man får förebyggande vård och en viss typ av undersökning utifrån en viss bedömning. Och vi tror att det kommer att bli väldigt svårt att förklara för patienterna vad som ingår när de skall behöva betala själva.

Är motiveringen för prisreglering rationell som du ser det?

– Jag håller med konkurrensverket, som anser att det skulle kunna lösas utan prisreglering. Vi säger i vårt remissvar – och Konkurrensverket säger samma sak i sitt – att de åtgärder som man vill prisreglera redan är priskonkurrensutsatta. Vi tror på tydlig information till patienterna om vilket stöd som går till förebyggande tandvård och undersökningar. Man skulle kunna ersätta ATB och STB med någon typ av tandhälsopeng. Och det skulle vara tydligt vad vårdgivarens priser omfattar. På det sättet skulle ju inte patientkostnaden bli så hög på den typen av tandvård. Men det skulle vara fri prissättning.

Är det inte möjligt att skapa en perfekt beskrivning av vad som ingår?

– Nej, man kan inte det. Det ligger i sakens natur. Prisreglering innebär att priset begränsas av någon, antingen staten eller tandläkaren. Någon kommer att ransonera det som ingår.

Ni pekar också på att prisreglering är orättvist eftersom det är dyrare att bedriva tandvård på vissa platser än andra. I andra sammanhang i samhället korrigeras ju detta, med exempelvis storstadstillägg.

– Jag tror att de enda som kan sätta ett pris är konsumenter och producenter på en fungerande marknad.

Vad händer om utredningen klubbas igenom och införs i Sverige? Vad är det första som patienter märker?

– Jag tror att från patientperspektiv, skulle det bli ganska oklart och otydligt. Kanske till och med en överförväntan för vad man skulle få för sina 200 kr. För tandläkarna skulle det troligtvis innebära att den förebyggande tandvården, själva revisionskontrollerna, skulle underfinansieras. Då skulle det kunna påverka hur man måste prissätta annan tandvård.

Är det inte bra med ett fast pris? Tydligt och enkelt för patienterna!

– Det kan låta ganska bra, med prisreglering och fast pris för patienten. Men det är en skenbar enkelhet. Det blir komplicerat för patienten att förstå vad som ingår och det får stora konsekvenser för tandvårdsmarknaden. Och den riskerar att ta oss tillbaka till ”åtgärdskombination-träsket” som vi hade förra gången då det var prisreglerat på 1990-talet.

– Vi tycker att det är bra med en tydlig och transparant prissättning, där det är tydligt vilket statligt tandvårdsstöd som utgår. Och då kan det styra det statliga tandvårdsstödet – precis som utredningen föreslår – utifrån behov av förebyggande tandvård.

Vad var er erfarenhet av prisregleringarna under 1990-talet?

– Vi fick en bransch som blev underinvesterad. Enligt Socialstyrelsen var prisregleringarna orsaken till den stora flykten av tandläkare från Sverige efter EU-inträdet. Tandläkarna sökte sig till andra länder, helt enkelt.

Finns det några länder i vår närhet som har en bättre lösning?

– Vår bild är att det svenska statliga tandvårdsstödet för vuxna fungerar väldigt bra. Sedan tycker vi – precis som utredningen pekar på – att det finns anledningar att försöka laborera med den delen som utgörs av förebyggande tandvård, så att den tillgodoser personer med behov av förebyggande tandvård i större utsträckning.

/Dental24

Relaterat:

Konkurrensverket: Effekterna av förslag om prisreglering på tandvårdsmarknaden behöver övervägas ytterligare

För att få fler personer att söka tandvård i förebyggande syfte föreslår utredningen en individuell tandhälsoplan. Enligt förslaget ska vårdgivarnas priser för de åtgärder som ingår i planen regleras och en fast patientavgift på 200 kronor per besök införas. En låg ekonomisk tröskel för de patienter som i dag inte besöker tandvården är ett av den föreslagna reformens viktigaste incitament.

Konkurrensverket menar att lägre priser inom tandvården kan uppnås på annat sätt än med prisreglering. Att priskonkurrensen i dag är som störst på de åtgärder som ingår i tandhälsoplanen talar i sig emot en prisreglering. Konkurrensverket har därför svårt att tillstyrka utredningens förslag till prisreglering på nuvarande underlag.

Från ett pressmeddelande från Konkurrensverket

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev