Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Privattandläkarna: Reformera barn- och ungdomstandvården

Den privata tandvården är en förutsättning för att tandvården ska fungera. Den privata tandvården behandlar i genomsnitt 60 procent av alla vuxna patienter i Sverige.

I Jämtland är siffran ännu högre, där behandlar den privata tandvården 67 procent av alla vuxenpatienter, en ökning med tio procentenheter på tio år.

Mot bakgrund av detta är det svårt att förstå vad Marcus Åsling menar med att ”privata tandvårdskliniker kan plocka russinen ur kakan och lämna de tunga patienterna till Folktandvården”.

Förutom att merparten av alla vuxna går till en privat vårdgivare ökar dessutom andelen desto äldre patienterna blir. Äldre patienter har större tandvårdsbehov och större behov av avancerad tandvård än yngre. Detta innebär till exempel att merparten av den protetik som utförs görs av privata vårdgivare.

Ökad offentlig styrning av den privata tandvården är inte lösningen på tandvårdens problem, men när Marcus Åsling pekar på bristerna inom barntandvården är han något på spåren.

Barn- och ungdomstandvården är underfinansierad och går med förlust i cirka hälften av landets regioner. Det innebär att det är förenat med en stor ekonomisk risk för privata vårdgivare, som ofta är småföretagare, att behandla barn eftersom det kan vara svårt att få verksamheten att gå ihop.

Svensk tandvård är i behov i reformer och barn- och ungdomstandvården utgör en bra början. Problemen inom tandvården bottnar till stor del i den reform av barn- och ungdomstandvården som infördes för några år sedan, som höjde åldern för den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården från 19 år till 23 år.

Höjningen av åldern inom barn- och ungdomstandvården har skapat undanträngningseffekter och felaktiga prioriteringar, som att tandvårdens resurser går till friska patienter i åldersgruppen 20–23 år samtidigt som äldre patienter med vårdbehov trängs undan då Folktandvården måste prioritera barn och unga.

Lösningen på problemen är därför inte ökad styrning av den privata tandvården, utan en reform som frigör resurser genom att åldern återställs till 19 år som tidigare. Samtidigt måste ersättningen höjas för de patienter med stora vårdbehov.

Svensk tandhälsa är i internationell toppklass och den har utvecklats positivt under hela 2000-talet samtidigt som skillnaden i tandhälsa mellan olika socioekonomiska grupper minskar. Det beror till stor del på privata vårdgivarna inom tandvården som tar hand om en majoritet av de vuxna patienterna.

Vad som behövs är först och främst politiska beslut som bidrar till att befintliga resurser kan användas mer effektivt än vad de gör i dag.

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna

Debattartikeln är först publicerad i Östersunds-Posten den 6 mars 2023

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev