Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Branschrapport

25 november 2022

Privattandläkarnas branschrapport 2022: En effektiv och jämlik tandvård

Svensk tandvård fungerar mycket bra. Tandhälsan är god och allmänhetens förtroende för tandvården är skyhögt. Fri prissättning, fri etablering och valfrihet för patienterna utgör alla förutsättningar för en väl fungerande tandvård, vilket konstateras i Privattandläkarnas branschrapport.

Samtidigt är tandvården i behov av reformer. I årets branschrapport lyfter Privattandläkarna fram ett antal konkreta förslag som skulle kunna göra tandvården ännu bättre. Utgångspunkten är att resurserna ska användas så effektivt som möjligt, där de gör största möjliga nytta för tandhälsan.

’- Högst upp på dagordningen är barn- och ungdomstandvården som är kraftigt underfinansierad. Finns det pengar att tillföra tandvården, är det här de behövs. Vidare behöver LOV-regelverket tydliggöras gällande konkurrensneutraliteten. Den rådande situationen som tillåter att offentliga underskott finansieras med skattemedel, utan att privata vårdgivare kompenseras, är inte acceptabel och måste åtgärdas, säger Merit Frost Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Flera tandvårdsföretagare berättar också i rapporten om sina verksamheter och vad som behöver göras, om det som redan idag fungerar bra och hur tandvårdsbranschen riskerar att raseras om idéer som prisreglering vinner gehör.

Privattandläkarnas branschrapport redogör även för grundläggande fakta inom tandvården samt tar upp viktiga händelser under året som har påverkat tandvården.

Merit Frost Lindberg, vd för Privattandläkarna

Merit Frost Lindberg, vd för Privattandläkarna

Källa: Privattandläkarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev