Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Privattandläkarnas reform för en mer jämlik och effektiv tandvård

Svensk tandvård är i behov av reformer. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det som fungerar väl i dagens tandvårdssystem och rikta åtgärderna mot de mest akuta behoven. Privattandläkarna föreslår en reform som tar sin utgångspunkt i fri prissättning och fri etablering och att åldern inom barn- och ungdomstandvården återställs samtidigt som ersättningssystemet reformeras.

– Svensk tandvård har gett befolkningen en tandhälsa i världsklass. Därför är det viktigt att bygga vidare på det som fungerar och samtidigt ta itu med de verkliga problem som finns. De akuta problemen återfinns inom barn- och ungdomstandvården. Som det är i dag används inte resurserna på bästa sätt, där de gör största möjliga nytta för tandhälsan, säger Merit Frost Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarnas sex reformförslag:

Fortsatt fri prissättning, fri etablering och fritt val för patienten.
Åldern inom barn- och ungdomstandvården återställs till 19 år.
Ersättningen inom barn- och ungdomstandvården höjs för stora vårdbehov.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) skärps gällande konkurrensneutralitet.
Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre över 70 år.
Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) höjs och breddas för att nå fler.

Merit Frost Lindberg, vd för Privattandläkarna

Merit Frost Lindberg, vd för Privattandläkarna

Källa: Privattandläkarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev