Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

1 mars 2011

Procast Media i konkurs

2011-02-28 Procast Media, som driver tv-kanalen Dentvision, begär sig själv i konkurs. Företaget är skyldigt hundratals tandläkare pengar. Procast Media AB har ansökt om konkurs genom styrelseordförande Stefan Gunbrant. Stockholms tingsrätt har inte fattat beslut i ärendet ännu, utan ansökan behöver kompletteras senast den 7 mars.

Rekonstruktionsarbetet som har skyddat bolaget mot utmätningar sedan slutet av december avslutades den 25 februari. Det innebär att fordringsägare återigen kan kräva Procast på pengar.

Kommer tandläkarna att få pengarna som Procast Media är skyldig dem?
– Jag vet inte vad som händer, men konkurs brukar innebär att alla förlorar allting, säger Richard Bernström, Procast Medias största aktieägare, tidigare styrelseordförande och pappa till företagets vd John Bernström.

Richard Bernström, som avgick från styrelsen för någon månad sedan, är övertygad om att det kommer att finnas någon form av fortsättning på företagets verksamhet – tv i väntrum och behandlingsrum hos tandläkare och andra vårdgivare.

– Detta är i grunden ett intressant bolag, så jag tror inte att slaget är förlorat, säger han.
Procast Medias problem är att bolaget har betalat ut för höga ersättningar till tandläkare och andra kunder i förhållande till reklamintäkterna, enligt Richard Bernström.

Om affärsidén är intressant, varför har företagsrekonstruktionen misslyckats?
– Det råder stor osäkerhet om bolagets ekonomiska ställning, säger Anders Uhnér, advokat som jobbade med rekonstruktionen hos Karlerö Liljeblad Advokatbyrå.

Enligt advokatbyrån har det ”uppdagats brister i redovisningen vilka trots stora ansträngningar ännu inte har kunnat förklaras”. Dessutom har bolagets redovisningsprinciper ifrågasatts. Därför har det har inte gått att redogöra för bolagets sammanlagda skulder.

Bolaget har inga medel att betala av sina skulder med, och förväntas inte kunna få in medel till det. Då finns det inga förutsättningar att fortsätta rekonstruktionen, enligt advokatbyrån.

Miljoner i skulder
Procast Media har skulder hos Kronofogden på över nio miljoner kronor. Den i särklass största av fordringsägarna är Praktikertjänst, som kräver företaget på sammanlagt nästan 8,5 miljoner kronor i ersättning till nästan 300 mottagningar.

Till det kommer skulder till hundratals andra tandläkare, som inte har stämt företaget. Inom tandvården hade Procast Media i höstas uppåt 1 000 kunder.

– Tandläkarna kommer sannolikt inte att få några pengar från Procast Media, säger Jan Hagberg, inköpschef på Praktikertjänst och den som bevakar Praktikertjänsts intressen i frågan.

När Procast Media formellt har gått i konkurs, utses en konkursförvaltare som fördelar de medel som finns i bolaget bland fordringsägare. I den mån företaget har några pengar, kommer de att exempelvis gå till de anställdas löner och till skatten.

Tandläkarna räknas som ”oprioriterade fordringsägare”.

Hamnade på obestånd
Procast Media har försett tandvårdskliniker med skärmar till väntrum och behandlingsrum och visar en blandning av underhållningsprogram, klinikinformation och reklam.

– Än har inte skärmarna slocknat, men det är nog bara en tidsfråga, säger Jan Hagberg.

Förra året hamnade Procast Media på obestånd.

Den 31 oktober 2010 hade företaget omsättningstillgångar på drygt 5,2 miljoner kronor och kortfristiga skulder på drygt 11,2 miljoner kronor.

Två avtal
Procast Medias kunder har två olika avtal. Det ena är ett hyresavtal och det andra ett subventionsavtal.

Utrustningen har finansierats via finansbolag, i de flesta fall Wasa Kredit. Kunderna betalar månadshyra för monitor och utrustning till finansbolagen. För de flesta mottagningar rör det sig om knappt 2 000 kronor i månaden per skärm.
Avtalen löper i fyra år, enligt Jan Hagberg.

Procast Media ska enligt avtal subventionera hela hyreskostnaden för rätten att använda kanalen för sändningar, men pengarna har uteblivit.

Även om Procast Media går i konkurs måste kunderna som har avtal med Wasa Kredit eller andra finansbolag betala tills avtalstiden löper ut.

Ny leverantör?
Praktikertjänst söker ett samarbete med någon leverantör som kan erbjuda sändningar i de skärmarna som finns ute på klinikerna.

– Om någon annan går in och levererar sändningar, vill de naturligtvis tjäna pengar på det, men reklam ger också intäkter, säger Jan Hagberg.

Tandläkartidningen har försökt nå Procast Medias vd John Bernström och styrelseordförande Stefan Gunbrant utan att lyckas.

Källa: Tandläkartidningen/Janet Suslick

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev