Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Professionen möts för att diskutera läget

Larmrapporterna om en tandvård i kris duggar tätt. Brist på tandvårdspersonal, långa väntetider och ett tandvårdsbehov som överstiger vårdresurserna. Problemen är störst i glesbygden och tandvårdslagens mål om en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen verkar avlägset. Hur ser tandvårdens förutsättningar ut? Vilka utmaningar och lösningar ser tandvårdsaktörerna själva?

Detta händer på en komplex tandvårdsmarknad med ett antal centrala aktörer. Tandvårdens professioner, regionernas Folktandvård, privata enmansföretag och stora och små tandvårdskedjor, några ägda av riskkapitalbolag. Patienterna, som står för över hälften av tandvårdskostnaderna på en konkurrensutsatt marknad där prissättningen är fri. Utbildningsinstitutionerna med ansvar för att skapa ett odontologiskt och professionellt kunnande i ett komplext och föränderligt kunskapsfält. Staten och myndigheterna som styr med lagstiftning, ekonomi och kunskap.

Hur ska det gemensamma målet, god tandhälsa och tandvård på lika villkor, uppnås och vidmakthållas i denna komplexa verklighet? SSOF – Svensk samhällsodontologisk förening har bjudit in centrala aktörer för dialog och debatt.

Välkommen till SSOF:s konferens 2023 för att ta del av, reflektera och diskutera aktuella frågor och hur vägen framåt ser ut!

Tandvården tillsammans – för en god munhälsa på en komplex marknad i en föränderlig tid

Svensk samhällsodontologisk förenings konferens och dialog den 30-31 maj 2023 i Stockholm.

Det finns fortfarande ett begränsat antal platser kvar för att delta på plats i World Trade Center, det finns dessutom obegränsade möjligheter att delta digitalt.

Hela programmet
Anmälan görs här

Föredragshållare/deltagare:

Ordförande Svensk samhällsodontologisk förening Elisabeth Wärnberg Gerdin, journalist PO Tidholm, tandläkare Hans Sandberg, tandvårdsutredare Martin Förnsten, försäkringsodontologisk koordinator på Försäkringskassan Lars Sjödin, utredare på Socialstyrelsen Åsa Ohlsson, ek. lic, är generalsekreterare Leading Healt Care Hans Winberg, Svensk Folktandvårdförening, Privattandläkarna, Praktikertjänst, Smile, SKR – tandvårdens beställarnätverk Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienistförbund, Svenska Tandsköterskeförbundet, Odontologiska fakulteterna m.fl.

Källa: SSOF – Svensk Samhällsodontologisk förening

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev