Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Rapport

7 mars 2024

Professionens mest och minst kartlagd i ny rapport från Socialstyrelsen

Manliga tandläkare jobbar mer kliniskt än sina kvinnliga kollegor. Kvinnor gör fler tandregleringar, medan män utför fler kirurgiska ingrepp. I flera svenska regioner arbetar inte en enda manlig tandhygienist. Det är några fakta som framkom när Socialstyrelsen publicerade sin årliga rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården och i tandvården i veckan.

Syften med rapporten är att bland annat att kartlägga tandvårdens resurser och kostnader i det svenska samhället. Rapporten ger samtidigt en intressant inblick i den genomsnittlige tandläkarens och tandteknikerns arbetssituation.

Inte mycket färre tandläkare i landsorten

Tvärt emot vad man kanske skulle kunna tro, finns det ungefär lika mycket tandvårdspersonal i storstadsregionerna som i landsortens regioner. 53 procent av befolkningen bor i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Av professionen håller 57 procent av alla legitimerade tandläkare och 50 procent av tandhygienisterna och tandsköterskorna till i dessa län.

Region Stockholm är ett intressant exempel. Här finns flest tandläkare per capita i Sverige. Men i fråga om tillgång till all tandvårdspersonal per capita – summan av tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister – ligger Stockholm i botten.

Fortfarande flest tandläkare i Folktandvården

2021 arbetade 51 procent av tandläkarna inom Folktandvården och 49 procent privat. För tandhygienister var siffran 54 procent inom Folktandvården och 46 procent privat.
Runt 90 procent av tandläkarna börjar sin yrkesbana i Folktandvården, men tenderar att lämna den efter ett par år. Trenden är att tandläkarna lämnar Folktandvården tidigare än man gjorde förr i tiden. Efter 20–23 år i yrket arbetar cirka två tredjedelar av de aktiva tandläkarna inom den privata sektorn.
Fler tandhygienister börjar sin yrkesbana i Folktandvården; 87 procent år 2022 mot 71 procent 2012.

Fler kliniktimmar för privata tandläkare

Tandläkare i privat regi arbetar fler timmar kliniskt än kollegorna på Folktandvården. Siffrorna varierar lite beroende på vilka årgångar tandläkarna utexaminerades inom. Men trenden är tydlig: de privata spenderar mer tid i kliniken.
Bland aktiva tandläkare, som utexaminerades 2009–2011, rapporterade de privata tandläkarna 19,2 genomsnittliga arbetstimmar i kliniskt arbete per vecka. Det är 57 procent mer än kollegorna i Folktandvården.

Manligt och kvinnligt

De flesta tandläkare som utexamineras är idag kvinnor, men män och kvinnor tycks inte arbeta med samma saker. Det är små skillnader på manliga och kvinnliga tandläkare vad gäller flera ”vanliga” åtgärder. Det finns en tydlig mansdominans på ”kirurgiska implantatåtgärder”, ”kirurgiska åtgärder inom tandkött och andra vävnader” samt på ”implantatstödda konstruktioner” och reparation av desamma. Vad gäller tandreglering utförs de flesta av kvinnor.
Tandhygienister fortsätter att vara ett starkt kvinnodominerat yrke. I Gotlands, Jämtlands, Dalarnas, Blekinges, Gävleborgs och Västmanlands län fanns 2021 inte en enda yrkesaktiv manlig tandhygienist.

Män jobbar mer i kliniken

Manliga tandläkare arbetar generellt mer kliniskt per vecka, jämfört med sina kvinnliga kollegor. Siffrorna varierar återigen med det årsspann tandläkarna utexaminerades. Av tandläkare som examinerades åren 2009–2011 rapporterade män i  snitt 23,2 timmar kliniskt arbete per vecka, vilket är 73 procent mer jämfört med kvinnliga kollegor.

Yrkeserfarna tandläkare arbetar annorlunda

Rapporten noterade skillnader i nyexaminerade tandläkares arbete, jämfört med tandläkare med längre tid i yrket. Ju äldre tandläkare, ju äldre patienter, visar statistiken. Fler nyexaminerade tandläkare tenderar att börja sin yrkesbana på små orter. Med stigande yrkeserfarenhet ökar andelen av aktiva tandläkare i storstäder och pendlingskommuner.

Tandhygienister blir färre, tandläkare blir fler

Antalet tandläkare ökade med 38 procent åren 1991–2021. Antalet aktiva tandhygienister minskade med 34 procent från 2012 till 2022. I vissa regioner försvann mer än varannan tandhygienist. Även tandhygienisterna söker sig till storstadsregionerna.

Läs hela rapporten: Resurs- och kapacitetskarta för tandvårdens personalförsörjning Nationella planeringsstödet 2024 – delrapport 3 av 3

/Dental24

Källa: Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev