Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Personnytt

16 januari 2023

Professor med bakgrund som tandhygienist

Sedan Kajsa Henning Abrahamsson utbildade sig till tandhygienist för fyrtio år sedan har utbildningen genomgått stor förändring: från en kort yrkesutbildning för tandsköterskor till en akademisk kandidatexamen. Nu är hon den första tandhygienisten att bli professor vid Göteborgs universitet.

Kajsa har Odontologen i Göteborg som sin arbetsplats sedan över tjugofem år. Hon har under sin långa karriär på flera sätt varit en föregångare. 2003 blev hon en av de första tandhygienisterna att disputera i Sverige och nu blir hon den fjärde professorn i landet med den bakgrunden, och den första vid Göteborgs universitet.

– Många tandhygienister kanske inte tänker på de möjligheter som finns och där har vi som varit pionjärer kunnat bana vägen. En professur i oral hälsovetenskap stärker ämnets utveckling här på universitetet, och för våra studenter tror jag att det betyder mycket att de professorer de möter inte bara är tandläkare, säger Kajsa.

Hon konstaterar att ämnet oral hälsa är akademiskt välförankrat på universitetet. Två av Kajsas kollegor är docenter och tandhygienistprogrammet har ett flertal disputerade lärare som själva är tandhygienister.

Professor Kajsa Henning Abrahamsson

Professor Kajsa Henning Abrahamsson

– Totalt har bara 44 tandhygienister i hela landet disputerat och flera av dem är knutna till Göteborgs universitet. Vi är en grupp kollegor som driver mycket forskning gemensamt och som stöttar och hjälper varandra.

En lång resa

Hennes egna karriär har drivits av en vilja att hela tiden utvecklas. Hon insåg att hon trivdes i tandvården när hon som ung fick praktik som tandsköterska. Yrkesutbildningen till tandhygienist var då en ettårig påbyggnad för tandsköterskor och Kajsa tog sin tandhygienistexamen 1982 i en av de första studentkullarna i Göteborg.

– Det var ett roligt och självständigt jobb, men jag upplevde snart att jag befann mig i något av en återvändsgränd. Jag var intresserad av att fortsätta fördjupa mig och ville gå vidare, berättar Kajsa.

Hon kombinerade jobbet som tandhygienist med halvtidsstudier på psykologen och fick ut en magisterexamen i psykologi. Hennes tanke var att sadla om till att arbeta med ledarskap och arbetsorganisation, men slumpen förde henne tillbaka till tandvården:

– Jag genomförde ett examensarbete kring fobisk tandvårdsrädsla vilket så småningom resulterade i min avhandling med samma ämne, med Ulf Berggren som handledare, berättar Kajsa.

Från tandvårdsrädsla till att förebygga parodontit 

Efter disputationen 2003 befordrades hon från adjunkt till universitetslektor, med nytt forskningsfokus mot förebyggande och behandling av parodontala sjukdomar, både bland unga och vuxna. Gingivit (inflammation i tandköttet) är ett tillstånd som går att vända, men om det inte behandlas kan det utvecklas till parodontit (tandlossning).

Parodontit är ett kroniskt tillstånd som innebär en nedbrytning av tandens stödjevävnader och om sjukdomen får fortsätta kan detta leda till tandförlust. Parodontit är mycket vanligt; i Sverige har cirka 40 procent av alla vuxna i befolkningen sjukdomen. Den viktigaste faktorn för att förebygga sjukdomsutveckling är att etablera infektionskontroll och här är patientens dagliga egenvård helt central.

– Det kan vara svårt att få ungdomar att genomföra den egenvård som krävs för att förhindra en sjukdom som kan uppstå kanske trettio år senare. Men även om det kan vara jobbigt för patienter att upprätthålla god munhygien så vet vi att det är absolut nödvändigt. Om inte patienten är med på noterna spelar det ingen roll vad vi gör för insatser från tandvårdens sida, säger Kajsa.

Trots all den tandvård som barn och ungdomar får är munhygienen generellt dålig i stora grupper av unga, och kunskapen om vad inflammation i tandköttet leder till är skral. Att arbeta för beteendeförändringar och inspirera patienter att upprätthålla den munhygien som krävs är en viktig del av tandhygienisters arbete. Men hur borde den informationen ges?

Intervention för förbättrad munhygien bland ungdomar

I en studie, genomförd av doktoranden Sandra Lod Dimenäs, får ungdomar testa en intervention för förbättrad munhygien som tidigare visat sig ge resultat på vuxna. Interventionen är baserad på hälsopsykologiska teorier, där tandhygienisten även har tränats i att använda personcentrerad kommunikation i dialogen med ungdomarna.

– Förutom kunskap behöver individen också tycka att det finns en fördel med att förändra sitt beteende. Det måste finnas målsättningar, inte bara på lång sikt utan också på kort sikt. Interventionen innebär bland annat att tandhygienisten för ett motiverande samtal med patienten där de diskuterar det individuella målet för personens hälsa och hälsobeteende, och även rent praktiskt vilket stöd som personen kan få i sin omgivning för att upprätthålla det önskade beteendet, berättar Kajsa.

Strax över 300 ungdomar har antingen fått den teoribaserade interventionen, eller konventionell information från sin tandhygienist. Uppföljning sex månader efter besöken visar att den teoribaserade interventionen är mer effektiv än konventionell information. Nu går forskargruppen vidare och ser hur resultaten står sig över tid och med målsättning att kunna utveckla mer effektiva metoder för att påverka unga patienter till ett beteende som gynnar deras orala hälsa.

Behandling av parodontit hos vuxna

En annan viktig uppgift för tandhygienister är att behandla parodontit genom att göra rent i tandköttsfickor som uppstått så att infektionen kan kontrolleras. Behandlingen inleds ofta med att tandhygienisten avlägsnar de bakterieplack som bildats i fickorna med handinstrument eller med ultraljud, eller en kombination av dessa metoder. Denna behandling ges vanligtvis fördelat på flera behandlingsbesök. Tandhygienisten kan också välja att bara använda ultraljud vid ett och samma tillfälle i syfte att undvika överbehandling, något som brukar kallas full-mouth.

Kajsa H Abrahamsson berättar om en stor fältstudie som hon och hennes kollegor just genomfört där de jämfört hur bra dessa metoder fungerar i den kliniska vardagen. Det är en randomiserad studie som involverat 700 patienter och 90 tandhygienister inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen, och som startades på initiativ av professor Jan Wennström innan han avled år 2021.

I tidigare randomiserade och kontrollerade studier, ofta genomförda på specialistkliniker, har båda metoderna visats ge likvärdiga resultat vad gäller kliniskt utfall.

– Det unika med vår studie är att vi nu har visat att metoderna ger samma resultat när behandlingen genomförs i den kliniska vardagen, säger Kajsa.

Även om båda metoderna fungerar lika bra så finns det tidsmässiga fördelar med att genomföra den initiala behandlingen med ultraljud vid ett tillfälle. Kajsa H. Abrahamsson poängterar att oavsett vilken metod man väljer för sin instrumentering så är förstås patients egenvård även här helt avgörande för ett lyckat behandlingsresultat.

– Det vi också visade i den här studien var att patientens känsla av delaktighet i behandlingen var en viktig faktor för behandlingsresultatet.

En tidigare doktorand, Anna Liss, har nyligen disputerat inom denna fältstudie. Nu genomför forskarna bakom studien en 18-månadersuppföljning och går även vidare med studier, baserad på det mycket omfattande SKAPA-registret, där de bland annat undersöker hur behandlingen fortsatt och om patienter med parodontit får vård på lika villkor.

Källa: Sahlgrenska akademin

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785