Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

15 september 2017

Ptj kommenterar regeringens förslag om höjt tandvårdsbidrag

Regeringen meddelar att de vill fördubbla tandvårdsbidraget. Förslaget innebär att för de mellan 22 och 29 år, eller över 65 år, så höjs bidraget till 600 kronor per år, medan bidraget för de mellan 30 och 64 år höjs till 300 kronor per år. Praktikertjänst välkomnar förslaget, men i längden kommer det inte att förbättra tandhälsan eller minska de socioekonomiska klyftorna som finns inom tandhälsa.

Sverige har kanske världens bästa tandhälsa och våra tänder mår dessutom allt bättre. Det visar bland annat färsk statistik från Folkhälsomyndigheten, som bland annat visar att äldre har kvar sina tänder högre upp i åldrarna och att antalet oskadade tänder ökar hos personer mellan 20 och 65 år.

’- Tandhälsan i Sverige är generellt väldigt god, även om det finns utmaningar. Dessa måste vi ta på största allvar om vi ska lyckas förbättra tandhälsan ytterligare. Regeringens förslag är välkommet, men frågan är om det verkligen riktas mot rätt målgrupper. Genom den här satsningen riskerar regeringen att skjuta bredvid målet, och vi löser inte utmaningarna genom att satsa mer pengar på grupper som redan har god tandhälsa, säger Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande i Praktikertjänst.

Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande i Praktikertjänst

Samtidigt som tandhälsan generellt är god i stora grupper, så finns regionala och socioekonomiska skillnader som behöver beaktas. För att exempelvis få fler äldre med dålig tandhälsa att i större utsträckning besöka tandvården krävs andra åtgärder än de som nu aviseras, exempelvis en sänkning av högkostnadsskyddet – som idag aktiveras vid 3 000 kronor – till mellan 1 000 och 2 000 kronor.

– Att fler ska ha råd och möjlighet att gå till tandläkaren och få god tandvård är något som både politiker och tandvårdsaktörer är överens om. Men vill regeringen göra skillnad på riktigt och hjälpa de med mest behov av tandvård, så behövs andra lösningar. Satsa gärna på att höja tandvårdsbidraget, men rikta det i större utsträckning till de patienter som har störst vårdbehov. Där finns framförallt många sköra äldre som inte har haft samma möjligheter som dagens barn och tonåringar att besöka tandvården, säger Urban Englund.

Enligt förslaget ska pengarna betalas ut direkt till tandläkaren eller tandhygienisten, men det är patienten själv som bestämmer om resurserna ska användas till att betala för behandlingen. Förslaget väntas träda i kraft den 15 april nästa år och beräknas kosta omkring 750 miljoner per år.

 

Källa: Praktikertjänst

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev