Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

1 februari 2013

Rapport: Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 2013

Utdrag från den nyligen (jan 2013) av Socialstyrelsens publicerade rapporten om tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvård och tandvård Nationella planeringsstöd 2013.

Tillgången på tandläkare har minskat, medan tillgången på specialisttandläkare har varit stabil. Samtidigt har tillgången på tandhygienister ökat kraftigt och antalet sysselsatta tandhygienister per sysselsatt tandläkare har nästan fördubblats sedan 1995.

Två tillskott av personal inom hälso- och sjukvård och tandvård har ökat påtagligt mellan 1995 och 2010:

1. Personal som är utbildad i annat land

Det handlar dels om personer som växt upp och utbildat sig i ett annat land och därefter skaffat sig sysselsättning i svensk hälso- och sjukvård, dels om ett växande intresse bland personer födda i Sverige att utbilda sig i ett annat land. År 2010 var 23 procent av läkarna och 9 procent av tandläkarna utbildade i ett annat land än Sverige.

2. Personal som efter pensionering vid 65 års ålder fortsätter sin verksamhet

Tillflödet är störst bland läkare och tandläkare. År 2010 var 9 procent av de yrkesverksamma läkarna och 7 procent av tandläkarna 65 år eller äldre.

 

Resultatet av de fyra indikatorer som Socialstyrelsen utgår från, för att bedöma efterfrågan på personal, är att:

1. Arbetslöshet:

Arbetslösheten är låg och indikerar att efterfrågan är lika stor eller större än tillgången, för samtliga personalgrupper.

2. Etablering på arbetsmarknaden:

Över 80 procent av alla personalgrupper hade 2010 sysselsättning inom ett år efter avslutad utbildning. Etableringsgraden indikerar att efterfrågan är lika stor eller större än tillgången, för samtliga personalgrupper.

3. Migration:

Rörligheten mellan länder inom EU- eller EES-området har ökat för hälso- och sjukvårdens personalgrupper mellan 1995 och 2010. De inflyttade är lika många eller något fler än de utflyttade. Det positiva nettoflödet är störst för läkare, men väsentligt också för tillgången på tandläkare.

4. Arbetsmarknadsläget:

Fler landsting än tidigare uppger att efterfrågan på specialistläkare, specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor överstiger tillgången. Något fler landsting bedömde att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på tandläkare och tandhygienister. Rekryteringsmöjligheterna för tandläkare bedömdes vara något bättre.

Socialstyrelsens bedömer att:

Arbetsmarknaden för tandhygienister är i balans. Den framtida efterfrågan beror på hur arbetsuppgifter i framtiden fördelas mellan tandhygienister och annan tandvårdspersonal.

Efterfrågan överstiger tillgången på tandläkare, även om de lokala skillnaderna är mycket stora. Socialstyrelsens senaste prognos visar att det krävs antingen en utökning av antalet utbildningsplatser eller en ökad nettoimmigration för att år 2025 nå ungefär samma tillgång som år 1995. Det innebär att även med den aviserade utökningen på tandläkarprogrammet om 40 platser krävs ett visst inflöde av tandläkare utbildade utomlands om tillgången inte ska minska.

Läs hela rapporten ››

Sveriges Tandläkarförbund kommenterar på sin hemsida:

– Det råder stora regionala skillnader i tillgången på jobb för tandläkare, säger Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Vi behöver analysera siffrorna mer på djupet. Tandläkarförbundet följer detta noggrant även tiden mellan det att vi är delaktiga i arbetet med NPS-rapporten.

Från Tandvårdsforumet den 26 september 2011

På Tandvårdsforumet i Stockholm den 26 september 2011 ställdes frågan ”Räcker tandläkarna till – eller är de för många?”. Frågan belystes ur olika perspektiv – från barntandvård till kosmetisk tandvård – men också hur tandläkarutbildningen i landet utvecklas för att matcha framtidens behov av tandvård.

Några trender som belystes var att hälsan står i fokus för allt fler människor, att vi blir äldre, att sjukdomar minskar generellt och att patienter ställer allt högre krav på vård.

I den avslutande paneldiskussionen med representanter för Utbildningsdepartementet, Landstingens beställarnätverk, tandläkarutbildningarna, Privattandläkarna och Sveriges Tandläkarförbund konstaterades att det inte finns något enkelt svar på frågan. Man var dock eniga om att balans blir allt viktigare, framförallt ur ett regionalt perspektiv.

Dokumentation från Tandvårdsforum den 26 september 2011 ››

 

Läs även tidigare inlägg på Dental24:

Framtida behov av tandläkare ››

Stor satsning på utbildning ››

Debatten om tillgången på tandvård i framtiden lär fortsätta…

/Dental24

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev