Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

TANDVÅRDSUTREDNING

7 mars 2018

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning

Regeringen utreder förutsättningarna för utökade kontroll- och sanktionsmöjligheter inom tandvården. I det arbetet bör regeringen ha som utgångspunkt att lika villkor, tillsyn och uppföljning ska gälla för alla som bedriver tandvård, oavsett driftsform. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig och anser inte att något tillkännagivande behövs.

Riksrevisionen har granskat överutnyttjande i det statliga tandvårdsstödet som beror på att tandvårdsgivare ger mer omfattande och dyrare behandlingar än vad tandvårdsstödet tillåter. Riksrevisionens granskning visar att överbehandling förekommer och att det framför allt sker bland de största privata tandvårdsmottagningarna. Riksrevisionen rekommenderar därför att Försäkringskassan får ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning och håller på att utreda förutsättningarna för att ge Försäkringskassan möjlighet att hindra tandvårdsgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt från att få tillgång till det elektroniska system som hanterar utbetalningar från stödet.

Försäkringskassan bör få utökade sanktionsmöjligheter
Socialutskottet håller med Riksrevisionen och regeringen om att Försäkringskassan bör få ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter av det statliga tandvårdsstödet. I den pågående utredningen av möjligheterna att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om detta till regeringen.

Socialutskottets tillkännagivande bygger på ett förslag i en motion från Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. Utskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

S, MP och V reserverar sig
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande. Partierna delar regeringens bedömning att kontroll- och sanktionsmöjligheterna inom tandvården bör förstärkas och anser inte att det finns någon anledning för riksdagen att göra ett tillkännagivande i frågan.

Planerad dag för debatt och beslut
Onsdagen den 21 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU7 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (publiceras 16 mars)

Källa: Sveriges Riksdag

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev