Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

19 september 2011

Region Skåne avvisar begäran om möte inför upphandling av tandteknik

Sveriges Tandteknikerförbund har begärt ett möte med ansvariga politiker i region Skåne om upphandling av tandtekniska tjänster. Politikerna och tjänstemännen har inte hörsammat denna begäran. Anledningen till att mötas var/är de maxpriser som satts av region Skåne.

Den prisnivå som Region Skåne anger för tandteknik innebär att tandteknik producerad i Sverige får söka sig till nya kunder inom andra landsting, privata tandläkare och export. Det är olyckligt för de tandläkare som arbetar inom folktandvården i Region Skåne och som önskar arbeta med sina professionella tandtekniska kollegor. Naturligtvis kommer slutkunden, patienten, att påtagligt märka av denna förändring.

Exempelvis så anger Region Skåne ett maxpris för ”laboratorieframställd krona” som ligger mer än 20 % under det inofficiella referenspris som regeringen år 2008 angav i sin tandvårdsreform.  Ett annat exempel gäller ”Implantatförankrad bro, 4 fixturer inkl. proteständer” med ett maxpris om 13 400 kr. Här ligger marknadspriset idag inklusive material på ungefär det dubbla.

Från förbundets sida kan vi endast rekommendera våra medlemmar, att under rådande omständigheter, avstå från att lägga anbud till Regions Skånes upphandling av tandtekniska tjänster dvs. bojkott.

Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB

Jan Eric Gyllenram, Vd

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev