Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

6 mars 2014

Regionförbundet och landstinget slås ihop och blir Region Örebro län

Den 5 mars sa riksdagen ja till landstingets ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region i Örebro län från och med 1 januari 2015.

Beslutet innebär att Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län går samman och bildar den nya regionorganisationen Region Örebro län.

– Ett historiskt beslut för Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsen ordförande. Regionbildning ger oss bättre förutsättningar att arbeta med utvecklings- och tillväxtfrågor för hela regionen. I Region Örebro län får vi ett utökat ansvar och en större roll.

– En viktig dag för Örebro län! Nu kan vi verkligen se fram emot att kunna stärka vår region ytterligare, säger Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande. Nu behövs samling inför de viktiga uppgifterna som ligger framför oss.

Val till den nya regionens parlament, regionfullmäktige, kommer att ske i samband med riksdagsvalet den 14 september 2014.

Fakta:

Den nya regionen ska starta sin verksamhet i samband med den nya mandatperioden, 1 januari 2015. Landstinget och regionförbundet upphör då som separata organisationer och bildar tillsammans Region Örebro län.

Mer konkret innebär det ansvar för regional samhällsplanering, hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, infrastruktur, kollektivtrafik, energi och klimat, innovationer och entreprenörskap, kompetensförsörjning, turism, kultur med mera.

Den nya regionen kommer också att, inom exempelvis det regionala tillväxtområdet, få uppdrag direkt från regeringen och statliga myndigheter för att genomföra statliga uppdrag. Regionen får därmed en roll som är större än uppdragen som finns i dagens landsting och regionförbund.

Relaterat

Källor: Örebro läns landsting och SVT

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev