Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

25 mars 2014

Replik från Rikard Derving på Bodel Sjöholms blogg ”Konflikt mellan det gamla och nya”

Debatt: Rikard Derving ifrågasätter i sin replik ”Vad menar Bodel med sitt blogginlägg?” några av påståendena i Bodels blogg, bl a att det skulle vara svårare för större företag att lyckas med att etablera nya produkter på marknaden.
Bodel Sjöholm har i sin tur skrivit ett svar på Rikard Dervings replik.

 

Rikard Derving:

Vad menar Bodel med sitt blogginlägg?

Det är svårt, speciellt för stora företag, att tänka smått men allt är litet från början. När konkurrenter etablerar en ny produkt på marknaden är det ofta för sent.” börjar Bodel Sjöholm sitt senaste blogginlägg med att konstatera.

Menar hon verkligen på fullt allvar att det är svårare för stora företag än för mindre att etablera nya produkter på marknaden och att när de gör det är det ofta för sent. Vad finns det för belägg för det? Min uppfattning är att stora företag har betydligt större möjligheter att ta till sig nyheter, både vad det gäller produkter och teknik, än mindre företag har. Tror hon t.ex. att IKEA har svårare än att implementera ny teknik inom sin verksamhet än Nils Anderssons Möbler i Grönköping? Det tror inte jag!

I vår bransch är det betydligt svårare för små laboratorier än för de större att både investera i kostsam ny produktionsteknik och vidareutbildning. Alltså är det sannolikt tvärtemot vad hon skriver.

Vidare skriver Bodel; ”Att byta teknik innebär dessutom ofta hårdare konkurrens och kortare framställningstider”  På vilket sätt då?

Enligt min mening ger ny teknik istället större möjligheter att bemöta en hårdnande konkurrens. Den ger också, tvärtemot vad hon skriver, mer tid för framställning istället för kortare, för de laboratorier som har den ”nya tekniken” in house eftersom man då slipper tidsfördröjande underleveranser.

Hon skriver slutligen; ”Det bästa hade varit att starta ett nytt företag för det nya för då hade personalen inte haft gamla habits. Annars kan det gå mycket tid från att snabbt bli framgångsrik till att istället lösa konflikter. Det svåra är att integrera det nya i det gamla företaget.”

Det påståendet är lika svårbegripligt som allt övrigt hon har skrivit. Majoriteten av tillverkande framgångsrika företag har varit med om en teknisk utveckling över tiden utan att ha startat nya företag för att hantera den. Att integrera ny teknik inom ett företag är helt enkelt en naturlig del av en verksamhet om man vill nå framgång.

Rikard Derving
Örestad Dentallab AB
Malmö

Bodel Sjöholm:

Bodel Sjöholm svarar Rikard Derving:

Det är ett känt faktum att små verksamheter är mer snabbfotade än stora när det gäller att anpassa sig till förändringar. Stora företag har fler anställda som ska ta till sig det nya och agera för och inte emot förändringen. Att få med sig alla tar tid och inte sällan mycket kraft.

Jag ger Rikard Derving rätt i att större företag ofta har kraftigare finansiella muskler och lättare kan genomföra teknikinvesteringar och utbildning.

Svårigheten för det större företaget är som nämnts tidsaspekten. Det är lättare att få en eka på ny kurs än en supertanker trots skillnaden i muskler/hästkrafter.

Internationellt ser man trenden att organisera sig enligt devisen ”small is beautiful on a large scale”. Det innebär att man går mot små entreprenörsdrivna enheter som bildar ett större företag. Konstruktionen leder till ökad förändringsbenägenhet kombinerat med finansiella muskler. Det finns laboratorier som har den strukturen i dag. De finns inte representerade i Sverige men det är en tidsfråga innan de knackar på dörren.

Ny teknik gör det lättare att hävda sig i konkurrensen men det medför ofta att man får ett större flöde av arbeten och vanligtvis mindre förtjänst per arbete som följd. Det ökade flödet/mängd arbeten innebär ofta att tillverkningstiden blir kortare. Detta kan vara en konkurrensfördel då tiden för många tandläkare är avgörande.

Teknikutveckling är en självklarhet men idag räcker det inte. I vår bransch handlar det om strukturella förändringar och stora teknikskiften. Om tekniken och kunskapen är tillgänglig men trögheten i organisationen utgör ett hinder är det lätt att hamna på efterkälken.

Bodel Sjöholm
Oral Design
Klippan

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev