Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Debattreplik

23 januari 2024

Replik på insändare från Raimo Pälvärinne

Som branschorganisation vet vi att den privata tandvården till största delen består av vårdgivare som tar ett stort samhällsansvar. Det framgår tydligt av Privattandläkarnas senaste branschrapport, som Raimo Pälvärinne hänvisar till. Två tredjedelar av alla vuxna patienter väljer att gå till en privat vårdgivare och den privata tandvården är år efter år den mest uppskattade samhällstjänsten enligt Svenskt Kvalitetsindex mätningar (SKI index).

Den kraftigt ökade välfärdsbrottsligheten som drabbat flertalet sektorer under senare år har tyvärr även drabbat tandvården. Välfärdsbrottsligheten är ett hot såväl mot samhället som mot de enskilda patienterna. Det är djupt beklagligt att ett fåtal aktörer inte har som mål för verksamheten att bedriva bra tandvård utan istället har som fokus att genom fusk och andra ohederliga metoder tillförskansa sig offentliga medel. Privattandläkarna har alltid arbetat för att staten ska använda sig av de sanktionsmöjligheter som finns och förhindra oseriösa aktörer att bedriva tandvård. Vid behov måste sanktionsmöjligheterna förstärkas. Udden ska riktas mot oseriösa aktörer samtidigt som regelbördan inte ska bli större för den stora majoriteten av seriösa aktörer. Privattandläkarna har medverkat i tandvårdsutredningens arbete rörande tillståndsplikt för den privata tandvården och delar på många punkter utredningens förslag och bedömningar. Fusk och ohederlighet hör inte hemma inom den privata tandvården.

Dagens tandvårdssystem med en mångfald av utförare har tjänat patienterna väl och resulterat i en stadigt förbättrad tandhälsa. Det är Privattandläkarnas uppfattning att det är viktigt att en väl fungerande svensk tandvård inte slås sönder av ett fåtal kriminella aktörer. Privattandläkarna har alltid verkat för effektiva sanktioner mot oseriösa aktörer och vi kommer även framöver vara drivande i detta arbete.

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna

Relaterat:

Insändare från Raimo Pälvärinne: Tandvårdkriminalitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev