Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

PROTETIK

30 augusti 2023

Reparation av chippning och frakturer i porslin

Text och bilder från Kuraray, Peter Schouten.

Jag får ofta frågor om intraoral reparation av porslinsfrakturer. För framgångsrika reparationer finns det några viktiga aspekter att ta hänsyn till. Den kanske enskilt viktigaste aspekten, är att förstå varför frakturen uppstod från första början. Till exempel, om spänningar av belastning är den främsta orsaken, ska det tas med i beräkningen vid reparationen.

Andra saker att tänka på är avlägsnande av kontamineringar, optimal uppruggning och kemisk aktivering av ytan, samt att förhindra kontaminering under reparationen. Dessutom ska en kofferdam användas för att isolera arbetsområdet.

Grundprinciperna för adhesion

Adhesiva procedurer kan bara lyckas med de rätta substanserna och metoderna. Olika typer av ytor behöver ofta olika behandlingar för att det ska fungera bra. Dock måste de tre grundläggande principerna för adhesion respekteras för att uppnå bästa resultat.

1) Mekanisk retention genom en uppruggad yta.

2) Kemisk aktivering genom kemiskt aktiva substanser.

3) Högaktiv bondingyta ger optimal interaktion (vätningskapacitet) mellan ytan och det applicerade mediet. Kontaminering sänker bondningskapaciteten och måste undvikas eller avlägsnas vid alla tillfällen.

Typer av frakturer

De vanligaste frakturerna är de som är endast i porslin och de som inkluderar exponering av den underliggande strukturen vid Zirkonia (ZK) och Metall keramik (MK) protetik.

Många fall kommer med endast begränsad chipping i porslinet, till exempel i den incisala kanten. För att uppnå en hållbar reparation i dessa fall, börja med att öka bonding/reparationsytan med en fin diamantborr för att skapa en stor bevel. En finkornig diamant är att föredra framför en medium eller grov diamant, eftersom ett stort antal fina slipspår ger en mer optimal bondingyta än vad färre grova spår gör. Ytterligare uppruggning av adhesionsytan genom sandblästring med aluminiumoxid (50 µm kornstorlek, tryck 2 bar) rekommenderas starkt för att ytterligare öka ytarean.

Vid reparation av frakturer där den underliggande strukturen är exponerad, är det viktigt att tänka på att det handlar om flera olika material, vilket indikerar ett behov av att anpassa reparationsprotokollet till situationen.

Rengör den uppruggade ytan noggrant. KATANA™ Cleaner är den rätta produkten för detta. Den är en säker och lättanvänd produkt med hög rengöringseffekt. Den kan användas både intra- och extraoralt på alla typer av dentala material. Efter sköljning och noggrann torkning, är ytan färdig för nästa steg, kemisk aktivering.

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS innehåller både silan och MDP och behandlar effektivt både silikatbaserade keramer och oxidkeramer (zirkonia) samt metaller. Efter applicering och noggrann torkning, kan restauration med komposit genomföras omedelbart utan ett extra bondingsteg. Det självklara valet är en hållbar flytande komposit, CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow. Den har hög böjhållfasthet, faktiskt högre än de flesta vanliga fyllningskompositer. Förutom det, adapterar den bättre och enklare till ytan. Snabb och enkel polering och en bestående glans är andra uppskattade kvaliteter hos CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow.

Råd och tips

  • Isolera arbetsfältet med hjälp av kofferdam
  • Ge frakturen en ordentlig bevel med en fin diamant
  • Rugga upp adhesionsytan, helst med sandblästring
  • Rengör bondningsytan med KATANA™ Cleaner
  • Applicera CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS över hela bondningsytan (inklusive exponerad zirkonia eller metall) och torka noggrant
  • Täck exponerad metall med ett tunt lager CLEARFIL™ ST OPAQUER och ljushärda
  • Reparera med en stark flytande komposit, som CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

Ladda ner standardproceduren här

Peter Schouten
Technical Affairs Manager
Kuraray Europe Benelux

Källa: Kuraray

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev