Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Restauration av en tandlös överkäke med individuella Raw-Abutments®

Med Raw-Abutments® går det att förhindra buckal/labial inriktning av skruvkanalerna tack vare den individuella designen på distansgeometrin i programvaran.

Efter registrering av positionen och inriktningen på implantaten med White Metal Scanmarkers visade scanning på platsen den buckala/labiala inriktningen på skruvkanalerna. Den planerade rehabiliteringen bestod av en fast restauration av plast på Raw-Abutments® av titan för att kompensera för de divergerande implantaten.

Exempel på röntgenbild med White Metal Scanmarkers. Dessa används för att detektera positionen och inriktningen på implantaten under intraoral scanning och modellscanning. Efter lämplig sterilisering kan de återanvändas flera gånger. De är tillverkade av plasmabelagd medicinsk titan, mycket resistenta och dimensionellt stabila. De är även enkla att se på röntgenbilder eftersom den vita plasmabeläggningen förhindrar ljusreflektion under scanning, vilket säkerställer förbättrad scanningkvalitet.

Raw-Abutments®, tillverkade av högkvalitativ medicinsk titanlegering (Ti-6Al-4V ELI enligt ASTM F136 och DIN EN ISO 5832-3), är prefabricerade distansråämnen av titan framtagna för tillverkning av individuella distanser. Den industriellt prefabricerade implantatanslutningen säkerställer hög precision och passningsnoggrannhet. Vid en tandlös överkäke med divergerande implantat kan designprogramvaran skapa en konsekvent insättningsriktning för alla distanser med individuell design av distansgeometrin. På detta sätt är det möjligt att förhindra inriktning av skruvkanalerna buckalt/labialt.

Raw-Abutments® är prefabricerade distansråämnen av titan framtagna för tillverkning av individuella distanser.

I designprogramvaran går det att skapa konsekventa insättningsriktningar för alla distanser när den buckala/labiala inriktningen på skruvkanalerna visas vid scanning av platsen eller av den virtuella tanduppsättningen.

Raw-Abutments® är, beroende på användning, tillgängliga med en diameter på 10 mm eller 14 mm. Den senare är särskilt lämplig för molarområdet. Efter att en konsekvent insättningsriktning för alla distanser skapats i programvaran beställdes råämnen av Raw-Abutments® med lämplig diameter via designprogramvaran i Zirkonzahn.Webshop. Tack vare en speciell hållare kunde alla distanser som krävdes tillverkas under en och samma fräsningsprocess. Implantatdistanserna slipades, polerades med högglans och anodiserades i en guldfärg för att öka biokompatibiliteten och minska gråvärdet på den slutliga restaurationen.

Vid design av distanser måste hänsyn tas till de två tillgängliga råämnesstorlekarna (⌀ 14 eller 10 mm). Av detta skäl är de virtuella distanserna försedda med ett dubbelt hölje som reproducerar de två råämnesstorlekarna.

Restaurationen i överkäken frästes därefter i den nya plasten, Abro Basic Multistratum, med naturlig färggradient. Det gingivala området karakteriserades med gingivakomposit. Dessa kompositer är ljushärdande fasadkompositer som är resistenta mot flisor på lager och modell på ett individuellt sätt i det gingivala området på ramverk av plast, antingen på tillfälliga eller slutliga restaurationer. Färgspektrumet är baserat på ICE Ceramics Tissue-nyanserna (från ljust till mörkt) som reproducerar en helt individuell gingiva med ett naturligt utseende. Tack vare den tillfälliga restaurationen kan tandläkare och patienter omedelbart få en estetisk bild av den slutliga restaurationen.

Den slutliga restaurationen i plast med anodiserade individuella distanser, belagda i ginvigaområdet med gingivakomposit.

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev